Dansk Sejlunion13. december 2012 13:19 af Hans Natorp

Kære skatteminister - vi er ikke dumme

Skatteministeren kalder en afgiftsstigning på 34 procent for en "marginal forhøjelse". I min verden er det en hånlig ringeagt over for hele den befolkningsgruppe, der har identitet som sejlere.

Kære Skatteminister - vi er ikke dumme

Du skal aflevere nogle penge til TDC. Det har staten og TDC aftalt for lang tid siden. Det er en gammel aftale, som stammer fra dengang, TDC blev privatiseret og i samme moment overtog statens ansvar for driften af den maritime nødradio - det, vi sejlere kender som Lyngby Radio.

Lyngby Radio var sikkert en bedre forretning, dengang vi ikke havde mobiltelefoni. Vi sejlere ringede gerne hjem via Lyngby Radio for at fortælle, hvor vi var henne, og at alt var vel. Det var dyrt via Lyngby Radio, men at ringe hjem var og er en del af vores sikkerhedsrutine. Vi vil jo helst ikke lægge SOK og andre myndigheder unødigt til last.

Vi tager ansvar

Som sejlere er vi vant til at tage ansvar for os selv og for hinanden. Det ligger simpelthen i vores rygmarv, og det bliver indarbejdet lige fra den spæde start i vores sejlklubbers ungdomsafdelinger.

Nu har vi fået mobiltelefoni, så vi ringer ikke længere hjem via Lyngby Radio. Der er blevet lidt stille på linjen. Men det er nu alligevel fint, at vi har Lyngby Radio - som staten i øvrigt er forpligtet til at drive efter påbud fra FN og IMO.

Lyngby Radio koster 56 mil. kr. om året. Og staten har lovet TDC at dække omkostningerne. På grund af nye regnskabstekniske regler skal nettodelen af regningen på omkring 30 mio. kr. finansieres efter en ny model.

Hvem skal betale?

Hvad gør en skatteminister i den situation? Han beslutter at tage fat et helt andet sted - nemlig i vores kaskoforsikringer, som han hæver fra 1,00 til 1,34 procent. Argumentet er, at de, der har en kaskoforsikring, er nogenlunde de samme som de, der trækker på SOK og Lyngby Radio.

Kære Skatteminister. Du kalder det en "marginal forhøjelse". Så vidt, jeg har lært at regne, er der tale om en forhøjelse på 34 procent!  

Hvornår har du sidst forhøjet en skat med 34 procent og samtidig kaldt det for en "marginal forhøjelse"? Vis os nu lidt respekt - vi er jo ikke dumme!

Brugerbetaling?

Nu vil du sikkert sige, at afgiften ikke er en skat men derimod en rimelig brugerbetaling. Du postulerer, at sejlerne udgør den største andel af SOK's redningsoperationer, og derfor må vi også være den største brugergruppe af Lyngby Radio.

Kære Skatteminister. Du ved lige så godt som jeg, at dine tal ikke er vandtætte. Vi har dokumenteret over for dig, at sejlerne udgør en minoritetsgruppe blandt brugerne af Lyngby Radio og af SOK's operationer.

OK - du kan have lavet en regnefejl. Lad os mødes og finde en mindelig løsning.

Benægt, benægt, benægt

Men nej. Du fastholder, at sejlerne skal betale hele regningen for Lyngby Radio. Vi skal også betale for driften af Lyngby Radios service over for tankskibene, færgerne, fiskerne, havkajakkerne, luftmadrasserne, badegæsterne og turisterne. Og minsandten om ikke omtrent halvdelen af de 56 mil. kr. går til driften af den maritime nødradio på Grønland!

Kære Skatteminister. Du fastholder stadigvæk, at sejlerne skal betale, hvad du kalder en "marginal forhøjelse" og en rimelig brugerafgift.

Men lad mig gentage: vi er ikke dumme! Du udviser en hånlig ringeagt for hele den befolkningsgruppe, der har en identitet som sejlere.

Hvor er dialogen?

Vi er vant til at tage ansvar, og vi vil gerne bidrage. Vi vil gerne i dialog med dig omkring finansieringen af den maritime nødradio. Det er statens pligt overfor det internationale samfund at drive nødradioen. Og vi sejlere er gode samfundsborgere. Selvfølgelig vil vi være med til at bære vores del af forpligtelsen sammen med alle andre gode borgere i vores land.

Men - kære Skatteminister - nu har du kastet hele regningen for den maritime nødradio i armene på en minoritetsgruppe blandt brugerne. Uden at indgå i nogen form for dialog. Uden andet end et overbærende skuldertræk tilovers for de argumenter, vi har fremført, og som i rigt mål underminerer både præcisionen og sagligheden i din argumentation.

Respektløst!

Du kommer med et lovforslag og giver os en høringsfrist på fire dage - oven i købet hen over en weekend - og du kalder skattestigningen på 34 procent for marginal…

Jeg synes, det er respektløst!

Vi har, siden du fremsatte lovforslaget den 16. november, arbejdet i døgndrift på at komme i øjenhøjde og i dialog med dig, kære Skatteminister. Og vi bliver ved!

Vi sejlere er nemlig ikke dumme. Vi ved godt, at dialog er den eneste vej til gode og accepterede løsninger.

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
Dansk Sejlunion Formand