Dansk Sejlunion17. april 2010 19:06 af Hans Natorp

Hvad er øjenhøjde?

Jeg gik til valg på et slogan om, at sejlunionen skulle komme mere i øjenhøjde med den enkelte sejler. Læs her nogle konkrete eksempler på, hvordan jeg forestiller mig det gøres.

De første uger er nu gået, siden jeg blev valgt til formand for Dansk Sejlunion, og som jeg nævnte fra talerstolen i Nyborg, synes jeg, at man bør starte med at gå efter de lavt hængende frugter først. Kort sagt skal vi starte med at tage fat på de ting, der i det store hele fungerer, men trænger til justeringer.

Og det er netop hvad jeg har gjort i seneste par uger. Det første initiativ sidder du lige nu og læser - nemlig en formands-blog. Her vil jeg med det samme love, at det ikke bliver fuldstændig regelmæssigt, at jeg skriver. Og jeg vil også gerne love, at den kommer til at variere i stil. Nogen gange bliver den konkret om et specifikt emne, andre gange en bred opdatering på, hvad der rører i Dansk Sejlunion.

Formidlingen skal ikke bare gå en vej. Jeg har også brug fra input. Derfor har formandsposten nu fået sin egen mailadresse i sejlsports.dk regi. Adressen er meget passende formand@sejlsport.dk, og jeg håber meget, at folk rundt omkring i landet gør brug af den.

En tredje af de lavthængende frugter er at skabe muligheden for at få større indsigt i, hvad der er på dagsordenen i Dansk Sejlunions bestyrelse. Fra forleden dag kunne man derfor på Sejlsport.dk finde en oversigt over de emner, der skulle behandles på bestyrelsesmødet, der blev afholdt mandag d. 12. april - altså mit første som formand.

Fremover vil man også kort efter hvert bestyrelsesmøde finde en kort oversigt over, hvad der blev besluttet ved de enkelte punkter.

Eliteafdelingen er det sted i dansk sejlsport, som har trukket mest opmærksomhed i det seneste halve år. Her i Påsken havde jeg fornøjelsen af at følge de olympiske sejlere på nærmeste hold i forbindelse med World Cup-stævnet på Mallorca. Det blev til nogle spændende dage, hvor jeg fik god mulighed for ikke bare at hilse på de mange sejlere og trænere, men også få nogle gode lange snakke om, hvad der rører i den del af dansk sejlsport.

I mandags havde jeg så fornøjelsen af at mødes med den nye bestyrelse for første gang. Endnu mangler to pladser rundt om bordet at blive besat. Jeg har en målsætning om, at alle i bestyrelsen får et eller flere områder, som de bliver bestyrelsens politisk ansvarlige for. Når de sidste to er fundet med udgangen af april måned, kan vi for alvor tage fat på arbejdet.


Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand