Dansk Sejlunion22. november 2011 14:29 af Hans Natorp

Fostyrrer jeg?

Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, ser tilbage på weekendens vellykkede Klubkonference, hvor flere oplæg drejede sig om evnen til at forstyrre...

Et væsentligt budskab på weekendens Klubkonference var, at evnen til at forstyrre er et vigtigt værktøj i vores kommunikation!

Jeg synes nu, at vi blev forstyrret lidt rigeligt… Det var yderst forstyrrende hver gang vores vært på de enkelte programpunkter proklamerede, at 'nu er tiden gået - tak for et spændende oplæg'.

Tiden gik hurtigt, oplægsholderne var gode og alle konferencedeltagerne var veloplagte og klar til at tage imod. Der var rigtig god stemning og energi på konferencen!

For mig gav Klubkonferencen en værdifuld tilbagemelding på de projekter, som vi ud fra DS Strategi 2011 har valgt at gennemføre i 2011/12.

Det er projekter, som alle i høj grad giver Sejlerfokus. Et par eksempler er:

  • Re-design af hjemmesiden og brug af sociale medier
  • DS Stander til Dansk Sejlunions sejlere
  • Øget tilstedeværelse på bådudstillinger
  • Flere turbøjer
  • Smartphone Apps - fx Tursejler App'en
  • Fra sejler til kapsejler
  • DH 2011 og de nye WEBsejler services

Jeg kan konstatere ud fra tilbagemeldingerne, at vi har prioriteret rigtigt. Og at vi skal holde dampen oppe på udviklingen af services og ydelser, der giver den enkelte sejler værdi - Sejlerfokus.

Det skal være tilbud og services, som er helt nøglefærdige og klar til brug for den enkelte sejler.

Overskrifterne i DS Strategi 2011 er: 

  • Sejlerfokus - værdi for den enkelte sejler
  • Den Danske Model - samarbejde og vidensdeling løfter det fælles niveau
  • Kommunikation - synlighed og dialog i øjenhøjde

'Kommunikation' gik igen i stort set samtlige debatter og tilbagemeldinger. God kommunikation er grundlaget for vores arbejde i Dansk Sejlunion. I den forbindelse glæder jeg mig rigtigt meget til vores ny hjemmeside, som kommer i luften i starten af næste år. Det bliver et stort skridt på vejen og en helt ny måde at anvende internettet og sociale medier som et af vores kommunikationsværktøjer.

En anden væsentlig tilbagemelding er vigtigheden af at sætte rammer og i mindst lige så høj grad ansvaret for at tage en rolle i at udfylde rammerne. Vi skal i fællesskab - i Dansk Sejlunion - gå forrest med at sætte nye standarder - nye rammer - og derefter gøre det, vi siger. Det ligger helt i tråd med DS Strategi 2011. Vi er godt på vej…

For første gang blev vores årlige Kapsejladslederseminar afholdt sammen med Klubkonferencen, hvilket også gav rigtig god basis for dialog og indsigt i det arbejde, som klublederne og kapsejladslederne hver udfører for sejlsporten.

Bredde/tur området har stor bevågenhed. Jeg synes, vi kan gøre meget mere. Vi har her et stort uudnyttet potentiale. Derfor var det også en stor fornøjelse at have formanden og et bestyrelsesmedlem fra Langturssejlerne, FTLF, med på Klubkonferencen. Jeg er sikker på, at der ligger en god basis for et frugtbart samarbejde mellem Langturssejlerne og Dansk Sejlunion.

Kære Langturssejlere - tak fordi I ville afsætte tid til at besøge vores Klubkonference!

Tak til alle deltagere og oplægsholdere på Klubkonferencen 2011! Det var en fornøjelse, som gav masser af inspiration til arbejdet med at forme dansk sejlsport.

Spred rygtet til alle dem, som ikke var med denne gang - vi ses næste år til Klubkonference 2012…

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand

PS. Kære Nicolaj - du og Bagsiden er naturligvis også velkommen - ærgerligt, at du ikke har oplevet en Klubkonference endnu…