Dansk Sejlunion26. november 2013 12:49 af Hans Natorp

Fantastisk energi på klubkonferencen

Klubkonferencens deltagere bidrog med masser af indlevelse, entusiasme og målrettethed. Den gode energi giver et godt afsæt til de store udfordringer, der er i vente, skriver Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp.

Der blev sat mange milepæle på klubkonferencen 2013.

Det var den femte klubkonference i Dansk Sejlunions 100 års historie. Det var den hidtil bedst besøgte klubkonference med 250 deltagere fra 65 klubber. Det var den første klubkonference med markant deltagelse af en stor gruppe unge under 25 år.

Det var den klubkonference, hvor jeg oplevede den suverænt største energi i forsamlingen.

Vi vil flytte sejlsporten!

Vi havde et godt og tæt program og alligevel luft til netværk og hyggeligt samvær om aftenen. Det viste sig, at hyggeligt samvær kan skabes på mange overraskende måder.

Efter middagen og festtalen rykkede en stor gruppe videre i den seriøse og ambitiøse afdeling, selvom baren var åben og luften fuld af gode historier fra sæsonen.

Helt frem til midnat var 30 unge i gang i en spontan arbejdsgruppe, hvor der blev diskuteret hvorledes de kunne give sejlsporten et ungt skub - det er god energi.

Samtidig i et andet lokale opstod et seminar med talentudvikling og skolereform som tema. Det er da et ambitionsniveau, der er til at tage og føle på!

Stort skridt skal tages rigtigt

Klubkonferencen var også ambitiøs indenfor det planlagte program. Et højdepunkt var introduktionen af sejlsportsligaen og den medfølgende lodtrækning, der satte navne på alle 18 ligaklubber i 2014.

At lancere en sejlsportsliga for danske sejlklubber er en stor opgave - et stort skridt, som skal tages rigtigt.

Vi har fra bestyrelsens side pointeret, at sejlsportsligaen, herunder valg af bådtype til ligasejladserne, følger et selvstændigt spor. Der er ikke nogen forbindelse mellem ligaen og den kommende anbefaling af en sportsbåd til klubbrug.

Jeg vil gerne understrege, at alle Dansk Sejlunions tiltag omkring sportsbåde på klubniveau har det fælles mål at understøtte et attraktivt sportsbådsmiljø i Danmark - uanset om grejet hedder J/80, Melges 24, CB66, J/70 eller noget helt andet. 

Dynamisk størrelse

Sejlsportsligaen er en dynamisk størrelse, som vi bygger op i det tempo og med det grej, som økonomi og andre ressourcer tillader.

Måske køber vi de seks både, som i det første år skal benyttes i ligaen. Måske lejer vi bådene, eller også benytter vi det grej, som allerede findes i klubberne. Det afhænger helt og holdent af sejlsportsligaens sponsorer og kommercielle partnere. 

Hvad vi siden gør i 2015, 2016 osv. behøver ikke at være det samme, som vi starter ud med i 2014. Sejlsportsligaen skal hele tiden kunne udvikle sig og understøtte det attraktive sportsbådsmiljø. 

Klubbåd - langsigtet beslutning

Valg af sportsbåd til klubbrug er en langsigtet beslutning. Der skal være en god økonomi for klubben i den anbefaling, som Dansk Sejlunion kommer med. Valget skal ikke bare være godt og velfunderet i dag - det skal også være holdbart, når vi kigger ud i fremtiden. 

Jeg tror, at vi alle har en individuel præference for den ene eller anden bådtype. Fra bestyrelsens side ønsker vi, at en markant gruppe af klubber fra start kan bakke op om anbefalingen og gå i gang med arbejdet.

Det er i den forbindelse vigtigt, at vi har afdækket de økonomiske og forretningsmæssige vilkår og sammen med klubberne udpeget den mest optimale model. Med dét udgangspunkt vil bestyrelsen anbefale en sportsbåd til klubbrug, hvor fokus er aldersgruppen 16-25+. 

Drøfter sportsbåd med klubberne

Vi er netop nu i gang med at udarbejde en finansierings- og forretningsmodel, som vi vil drøfte med alle klubber, der har meldt sig som aktive i at skabe det attraktive sportsbådsmiljø. 

Samtalerne på Klubkonferencen kredsede naturligt nok meget om sportsbådstemaet, og jeg tror, at vi alle fik lidt mere klarhed over, hvor vi er på vej hen. 

At skabe det attraktive sportsbådsmiljø er en stor opgave - der skal tages fat!  Jeg havde mange gode samtaler med mange af jer i pauserne, og når vi mødtes i fællesområderne mellem og under de forskellige workshops. Tak for dét. 

Inspirerende workshops

Jeg nåede også at deltage i enkelte workshops. Specielt Køge-spejdernes workshop om fundraising var bekræftende og gav stof til eftertanke. 

Det var inspirerende at høre om succesen hos Køge-spejderne, som må være i Danmarkseliten, når det kommer til at finansiere aktiviteter med midler fra fonde og offentlige kasser. 

Køge-spejdernes succes med fundraising er baseret på, at en aktivitet altid sættes ind i en større sammenhæng. Nye transportkasser til fx køkkengrej er ikke blot en udskiftning af gamle og slidte kasser - det bliver til et projekt om at forbedre hygiejnen og dermed sundheden i truppen.

Og dermed bliver det pludseligt attraktivt for eksterne partnere at finansiere noget, som i starten bare var nogle nye transportkasser. 

Ikke blot et grej-spørgsmål

På samme måde er sejlsportsligaen og valg af sportsbåd til klubbrug ikke blot et spørgsmål om at vælge noget grej. Vi er i gang med noget større - vi vil skabe et attraktivt sportsbådsmiljø, der appellerer til alle sejlere og sejlsportsinteresserede, som efterspørger oplevelser, fællesskab og fysisk udfoldelse. 

Formår vi at skabe rammerne for det attraktive sportsbådsmiljø, så vil det lette adgangen til at få sponsorer og kommercielle partnere til at bakke op og finansiere. Og så kender vi også anbefalingen af sportsbåden til klubbrug…

Tak for god energi

Foran os venter nogle store udfordringer. Ingen tvivl om det. Med al den indlevelse, entusiasme og målrettethed, jeg oplevede på Klubkonferencen, føler jeg mig overbevist om, at vi ved fælles hjælp kan løfte dansk sejlsport. 

Tak for en god Klubkonference 2013 - tak for den gode energi!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
Formand, Dansk Sejlunion