Dansk Sejlunion4. marts 2011 13:47 af Hans Natorp

Er jeg klar til generalforsamling 2011?

Jeg har i den seneste tid ofte fået stillet spørgsmålet: ’Nå, er du ved at blive klar til generalforsamlingen – når du at blive klar?’

Det er jo et rimeligt og også indlevende spørgsmål - specielt set i det perspektiv, at det har været et travlt sejlsports år, og der skal også være plads til arbejde og familie.

Faktisk er jeg ikke klar - ikke, hvis jeg skal måle på, om jeg har skrevet mine taler til i morgen og forberedt alt det, som jeg gerne vil sige….. Det er nok fordi et par gode taler ikke er det væsentligste i at blive klar generalforsamlingen.

Næ - arbejdet med at blive klar til DS Generalforsamling 2011 gik i gang straks efter sidste punkt på dagsordenen ved generalforsamlingen for et år siden! Der er det seneste år blevet arbejdet intenst på mange områder - ikke mindst med DS Strategi 2011, men også med mange mindre og større tiltag og justeringer af vores daglige virke i dansk sejlsport.

Mange frivillige, sekretariatets medarbejdere og bestyrelsen har leveret en stor indsats - tak for det!

Jeg synes, at vi alle kan være indsatsen bekendt, og vi kan se resultater af vores arbejde. Og lige præcis derfor føler jeg mig klar til generalforsamlingen. Vi har igennem hele året arbejdet målrettet for sejlsporten - det har været en intensiv proces, som sidder helt inde under huden på os. Og når forberedelsen er god, er det jo ikke helt så svært at hive de rigtige ord frem til en tale eller to - så jeg ER klar.

Mit arbejdsprogram, som jeg skrev før formandsvalget sidste år, sluttede med sætningen 'Vi skal have Dansk Sejlunion i øjenhøjde med sejlsporten og dens udøvere!'. At være i øjenhøjde er det, som jeg i alle sammenhænge har prioriteret højt - og jeg synes, at vi på en god måde får flyttet Dansk Sejlunion i retning af

  • kommunikation i øjenhøjde
  • objektivitet
  • gennemskuelighed
  • anerkendelse af den gode indsats
  • plads til den individuelle indsats

Sejlerfokus var ikke et begreb, da jeg skrev mit arbejdsprogram for godt et år siden. Men meget af det, som står i mit arbejdsprogram, kan nu udtrykkes med et enkelt ord: Sejlerfokus!

Vi er godt på vej - jeg er klar til DS generalforsamling 2011, og tankerne begynder allerede at kredse om forberedelserne til generalforsamlingen i 2012 - mange gode opgaver venter forude.

Men først skal vi mødes til DS Generalforsamling 2011 - vi ses!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand