Dansk Sejlunion13. marts 2012 09:46 af Hans Natorp

DS Netværk - Hvad er nu det for noget?

Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, forklarer om den naturlige udvikling af kredsstrukturen, som han og bestyrelsen ønsker for fremtiden med forslaget om DS Netværk.

Hvad er der i vejen med en kreds - skal der ikke være struktur på arbejdet mere?

Jo - det skal der bestemt!

Arbejdet i kredsene - det at vi har gode samarbejdsrelationer - er alt for vigtigt for fællesskabet i Dansk Sejlunion til, at vi ikke har en ordentlig struktur omkring samarbejdet.

Når jeg slår ordet netværk op i diverse leksika, får jeg mange forskellige definitioner. Ord somkendskab, tilgængelighed, støtte, fortrolighed, interesse, udveksling og udvikling går igen i de mange definitioner af netværk. Med DS Netværk har vi fat i et samarbejdsnetværk, der indenfor Dansk Sejlunions formålsparagraf beskæftiger sig med udvikling af dansk sejlsport.

Det gør vi også i kredsene - ja!

Den gode aktivitet i en kreds skal selvfølgelig fortsætte.

Jeg har meget stor respekt for det arbejde, som foregår i mange forskellige relationer rundt omkring i det danske sejlerlandskab - herunder i nogle af kredsene.

Og her kommer så den udfordring, som bestyrelsen og jeg gerne vil løse med forslaget om DS Netværk. Vi har to punkter, som vi ønsker at forbedre:

1. Det gode lokale arbejde foregår ikke længere udelukkende i kredse - det foregår i lige så høj grad i samarbejdsrelationer, som vi i dag ikke har en ramme for. Der foregår værdifuldt samarbejde mellem ungdomsledere, tursejlere, klubber, kapsejladsarrangører og mange flere, hvor fællesnævneren ikke er geografi og vedtægter men interesser, opgaver og erfaringer.

2. Frem til 2005 var der en direkte politisk forbindelse mellem kredsene og DS Bestyrelsen. Siden har kontakten til kredsene været mindre veldefineret, og der har ikke været en ramme for den politiske kontakt til de samarbejdsrelationer, som er opstået ved siden af kredsene.

Med introduktionen af DS Netværk løser vi disse to punkter:

1. Et DS Netværk er et interessebaseret samarbejde mellem klubber og andre interessenter. Rammerne for at være et DS Netværk er brede - det vigtigste punkt er, at et DS Netværks virke skal være fremmende for sejlsport og være i overensstemmelse med Dansk Sejlunions vedtægter § 2.

2. Et DS Netværk får udpeget en kontaktperson i DS Bestyrelsen, og der bliver afholdt årlige møder med DS Netværk. Derudover vil DS Klubkonferencen og vores nye hjemmeside være naturlige fora for DS Netværkene.

Jeg ser DS Netværk som en naturlig udvikling af kredsstrukturen. Det er en udvikling, der afspejler den samarbejds- og kommunikationsform, som findes så mange steder i samfundet - se fx på den udvikling, som Facebook er et udtryk for. Samtidig er DS Netværk en ramme, der giver et fint grundlag for at fortsætte det gode og vigtige arbejde, der foregår i nogle kredse. Og DS Netværk giver plads til, at vi rummer nye samarbejdsrelationer i fællesskabet i Dansk Sejlunion.

Sidst, men ikke mindst - med den direkte kontakt til DS Bestyrelsen vil DS Netværk gøre vores struktur i Dansk Sejlunion enklere og mere gennemsigtig.

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
DS Formand