Dansk Sejlunion27. marts 2012 00:00 af Hans Natorp

Det var en god generalforsamling!

Dansk Sejlunions formand Hans Natorp ser i denne blog tilbage på lørdagens generalforsamling, hvor blandt andet kredsstrukturen og DS Netværk var til debat.

Her med generalforsamlingen et par dage på afstand, er det på tide at knytte nogle kommentarer til begivenhederne i søndags i Odense.

Allerførst vil jeg gerne rette en stor tak til alle Jer, der mødte op og gav Jeres holdninger til kende. Jeres aktive deltagelse i den demokratiske proces er vigtig for den videre udvikling af dansk sejlsport.

Jeg vil også gerne her på denne plads takke for genvalget til formandsposten for yderligere to år. Jeg skal gøre mit bedste for at fortsætte arbejdet i den udstukne retning.

På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet et ændringsforslag, der drejede sig om overgangen fra kredse til DS Netværk. Forslaget var til afstemning, og der manglede ca. 1.500 stemmer for, at forslaget fik de nødvendige 2/3 dele flertal.

Uanset om afstemningen var tippet til den anden side, og forslaget om DS Netværk var gået igennem, ville det alligevel have været et snævert resultat. En så vigtig ændring i Dansk Sejlunions struktur skal helst vedtages med et markant flertal - ikke blot med et marginalt flertal.

Jeg skal her ikke lægge skjul på, at jeg synes, at det er ærgerligt, at modet svigtede, da vi skulle lade DS Kredsene udvikle sig til at blive DS Netværk. Naturligvis kræver det mod at udvikle på en struktur, som jo har tjent os godt. Men jeg synes også, at den nu fortjener at blive opdateret, så den bliver tidssvarende og afspejler nutidens måde at samarbejde på.

Nu fik vi DS Netværk ind i vedtægterne i samme paragraf, som beskriver kredsene. Nu har vi både DS Kredse og DS Netværk. Og det giver os en opgave med at finde ud af, hvordan vi får dem til at fungere sammen og eventuelt smelte sammen.

Jeg forstår så udmærket bekymringen omkring de udfordringer, som vi vil møde, når vi skal transformere en kreds til et DS Netværk. Men jeg forstår absolut ikke, hvorfor denne udvikling fra DS Kredse til DS Netværk fra flere sider vedholdende bliver udlagt som om, at vi vil nedlægge kredsene.

Jeg synes, det er et retorisk kneb, der forplumrer debatten omkring mulighederne for at udvikle en kreds til et DS Netværk og dermed udvide mulighederne for fællesskabet!

Man kan selvfølgelig vælge at læse forslaget omkring DS Netværk, som Fanden læser Bibelen. Men husk, at der gennem flere år er blevet tænkt og arbejdet med en model for at udvikle DS Kredsene til en mere tidssvarende struktur. Samtidig vil man sikre, at den gode tradition og det gode arbejde i DS Kredsene naturligt kan føres videre i nye rammer.

Bag enhver modstand gemmer der sig naturligvis et rationale. Vi har nu fået mere tid til at implementere DS Netværk og få udvekslet erfaringer - og det er godt!

Vi får også tid til at finde os tilrette i nye samarbejdsrelationer i DS Netværk samtidig med, at vi i DS Kredsene kan fortsætte dialogen om fremtiden. I den forbindelse vil jeg gerne bede alle om følgende:

Lad være med at tale om, at det handler om at nedlægge kredsene!

For det er nemlig ikke meningen! Vi udvikler kredsene til DS Netværk med alle de fordele, som det giver til fællesskabet i Dansk Sejlunion:

  • Kommunikation
  • Synlighed
  • Dynamik

Lad os komme i gang med DS Netværk og lad os få løftet de gode aktiviteter fra DS Kredsene op i lyset!

Sæsonen 2012 er godt i gang og mange spændende aktiviteter og opgaver venter på os forude!

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
Dansk Sejlunion Formand