Dansk Sejlunion30. marts 2011 10:45 af Hans Natorp

Det blev en særlig dag...

Hans Natorp ser i denne blog tilbage på en god, givende og ikke mindst historisk generalforsamling i weekenden i Odense.

Vi blev klar til DS Generalforsamling 2011 - talerne og indlæggene var på plads, og alle havde nogle gode budskaber.

Som jeg skrev i min forrige blog, har jeg ikke været i tvivl om, at vi nok skulle blive klar til dagen. Alle har jo forberedt sig grundigt i et helt år. Men slutspurten blev ret hektisk før den sidste præsentation var lavet og den sidste disposition skrevet.

Jeg har fået mange positive kommentarer om, at det var en anderledes generalforsamling. Det er rigtigt, og det er noget af forklaringen på, at vi alle havde travlt til det sidste. Vi havde i bestyrelsen planlagt en ny måde til at præsentere beretning, handlingsplaner og økonomi.

Jeg synes, at det lykkedes godt at bruge færre ord, tal og tekniske forklaringer i indlæggene, så fokus kunne flyttes til at uddybe de mere overordnede og politiske perspektiver i Dansk Sejlunions virke - godt understøttet af en let tilgængelig grafisk præsentation.

Er det nok til at gøre dagen til noget særligt?

Ja, bestemt - jo mere jeg tænker tilbage på dagen kan jeg se, at forsamlingen indskrev sig i Dansk Sejlunions historie på en rigtig positiv måde.

Generalforsamlingen fik på en rigtig god måde gjort status over det forgangne års arbejde - her tænker jeg specielt på strategiarbejdet, der har resulteret i DS Strategi 2011. Som en direkte udløber af DS Strategi 2011 var der to væsentlige forslag til afstemning: direkte valg til bestyrelsen og en kontingentstigning, så DS Strategi 2011 anbefalingerne kan føres ud i livet.

Direkte valg til bestyrelsen har gennem de sidste mange år været et emne, der virkelig har kunnet få følelserne i kog. Efter generalforsamlingsbeslutningen sidste år, hvor strategiarbejdet blev sat i gang, har et udvalg arbejdet med de forskellige muligheder for valg til bestyrelsen. Det er resultatet af dette arbejde, som generalforsamlingen vedtog og på den måde uden dramatik bragte Dansk Sejlunion ind i en helt ny æra.

Også beslutningen om kontingentstigningen var uden dramatik, og den har stor betydning.

Jeg ser den markante vedtagelse af begge forslag som en kvittering for, at det arbejde som fællesskabet har ydet med DS Strategi 2011, er godkendt.

Vi er godt på vej med Sejlerfokus!

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand