Dansk Sejlunion13. oktober 2011 10:44 af Hans Natorp

'Den brune bunker'?

'Det er respektløst at sætte 60.000 sejleres fællesskab i Dansk Sejlunion i bås', lyder det blandt andet fra Dansk Sejlunions formand Hans Natorp i denne blog.

For at komme fra Idrættens Hus over i Brøndby Hallen, skal jeg igennem 'Paul Elvstrøm Passagen'. Jeg går gennem passagen og hilser på Paul's buste, når jeg har et ærinde i Huset og kan kombinere det med frokost i fælleskantinen. Her møder jeg atleter, medarbejdere og frivillige fra de 61 forbund, der har tilknytning til Idrættens Hus. Jeg møder medarbejdere fra Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark - mennesker, som alle har stor indflydelse på vores hverdag i dansk sejlsport.

Når jeg går ind ad hovedindgangen i Idrættens Hus, hilser jeg på Jesper Bank - eller rettere - på hans buste. Selvom om Jesper ikke personligt står og tager imod mig, kan jeg alligevel godt sige 'Hej Jesper', inden jeg smutter videre til venstre og op ad trappen til Dansk Sejlunion - alt imens jeg nikker til alle de store danske idrætsnavne, der sammen med Elvstrøm og Bank understreger hvilken fantastisk mængde fælles viden og erfaring, der er repræsenteret i Idrættens Hus.

Jeg tager næsten altid en runde på Dansk Sejlunions sekretariat, når jeg kommer forbi. Kontoret er faktisk en cirkel, så det er bare at gå lige ud - så kommer jeg tilbage hvor jeg startede og har jeg været forbi og hilse på alle.

10-11 medarbejdere har deres daglige virke i sekretariatet i Dansk Sejlunion - hertil kommer mange breddekonsulenter og trænere, som arbejder fra deres lokationer rundt omkring i landet. Nogle gange er de også på kontoret i Idrættens Hus - sammen med frivillige sejlere i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper, som er med til at drive dansk sejlsport. Så er der gang i den - der er næsten altid aktivitet på kontoret.

Det er mere end et 8-16 job, at arbejde for Dansk Sejlunion. Og det er mere end en venstrehåndsopgave at være frivillig for dansk sejlsport - det gælder i klubberne og det gælder i Sejlunionen.

Jeg kan også sige det således: Jeg har ikke mødt nogen - hverken frivillige eller ansatte i dansk sejlsport, som ikke har deres sjæl med i indsatsen. Jeg møder hele tiden mennesker med én altoverskyggende passion: Sejlsport!

Når vi lægger passion i vores arbejde og i vores frivillige indsats - ja, så føler vi noget for det, og vi er ikke altid enige med hinanden. Men jeg har endnu ikke mødt nogen, som ikke helt overordnet vil det bedste for sejlsporten. Jeg har ikke mødt nogen, som bare ønsker at stikke en kæp i hjulet - eller sænke båden, for nu at blive i vores idrætsdisciplin…

…naivt?

Nej - jeg ikke så tossegod, at jeg ikke kan se modsætningerne mellem en toptunet sejler-atlet og en toptunet tur-sejler - så kan det pludseligt være svært at se det fælles mål. Men allerøverst på begges ønskeseddel står med garanti 'det bedste for sejlsporten' - og det er altså det samme vand, de samme havne, det samme sømandskab, den samme fight med elementerne, den samme kommunikation med politikere og myndigheder, den samme økonomi - de samme interesser, som vi i bund og grund har til fælles, uanset hvor henne vi lige er i vores sejlerliv.

Husk, at sejlsport er en sport for livet!

Og så bliver jeg trist - eller forbandet - når jeg på min vej gennem Dansk Sejlunion og Idrættens Hus kommer i tanke om alle de gange, der bare uden videre bliver sat lighedstegn mellem 'Dansk Sejlunion' og 'Den Brune Bunker'.

I bedste fald er det tankeløst - i værste fald er det intimiderende - under alle omstændigheder er det respektløst konsekvent at anvende metaforen 'Den Brune Bunker' om 'Dansk Sejlunion'.

Det er respektløst, fordi 60.000 sejleres fællesskab i Dansk Sejlunion bliver sat i bås, når fællesskabet beskrives med metaforen ' Den Brune Bunker'.

Begrebet 'Den Brune Bunker' giver associationer til en svunden tids uhyggelige politiske regime, det giver associationer til noget, der ikke kan eller skal flyttes, det giver associationer til noget, som er utilgængeligt og fjendtligt.

Hvorfor skulle frivillige eller ansatte have lyst til at lægge en passioneret indsats i noget, der nedladende bliver kaldt 'Den Brune Bunker'?

Når man konsekvent omtaler Dansk Sejlunion som 'Den Brune Bunker', er næste 'sandhed', at alle frivillige og ansatte tænker, som man ville gøre i en brun bunker!

Igen - jeg kender ikke nogen, der fortjener den sammenligning.

Tænk også på, at mange sejlere aldrig har været forbi Dansk Sejlunions sekretariat - langt de fleste sejleres billede af Dansk Sejlunion bliver skabt af aktiviteter og tilbud, som er forankret i det nære miljø i klubben og det lokale netværk på havnen. I det perspektiv er det heller ikke hensigtsmæssigt, at Dansk Sejlunion i tale og debat uden yderligere omtanke visualiseres som 'Den Brune Bunker'.

Så derfor - kære sejlsportsdebattør - drop retorikken. Kig ud over horisonten og få øje på, at alle frivillige og ansatte i dansk sejlsport vil det samme - det bedste for sejlsporten! Og lad os holde fast i den kritiske og konstruktive debat!

Med sejlerhilsen

Hans Natorp
DS Formand