Dansk Sejlunion12. oktober 2010 13:17 af Hans Natorp

2011 ligger lige for døren

Sæsonen på vandet er godt nok ved at gå på hæld. Men til gengæld trækker det op til en spændende og travl tid på den organisatoriske front i dansk sejlsport.

Her fredag og lørdag mødtes vi i bestyrelsen i Dansk Sejlunion til det møde på året, hvor det kommende års projekter blev præsenteret, og hvor vi efterfølgende skulle tage de første alvorlige livtag med budgetlægningen.

Det blev et rigtigt spændende møde, hvor vi både kom langt omkring og dybt ned i emnerne. Vi fik samtidig lejlighed til at diskutere retningen for Dansk Sejlunion i det kommende år, og hvordan vi forestiller os, at det kunne føres ud i praksis.

Jeg gik jo til valg på at føre Dansk Sejlunion mere i øjenhøjde med den enkelte sejler, og det er glædeligt at opleve den brede opbakning, der er i bestyrelsen bag denne tanke. I weekenden nåede vi blandt andet også at snakke om, hvordan sejlunionen i den kommende tid kan arbejde med et øget fokus på at være 'sejlernes organisation'.

Det er så her den opmærksomme læser kan spørge, om ikke det ikke er at foregribe resultatet af det store strategiarbejde, der kører.

Mit svar er et Nej!

Det igangværende strategiarbejde er langt mere vidtrækkende end planlægningen af 2011! Som bestyrelse skal vi huske, at vi er ansvarlige for, at organisationen også skal fungere i morgen og næste år.

Vi skal derfor ikke sætte os ned og vente på at der kommer nogle faste og vedtagne strategier. Som bestyrelsesmedlemmer har vi en forpligtelse til at sætte rammerne for det kommende år nu. Vores fordel er så, at vi er repræsenteret i alle udvalg, og med dette udgangspunkt kan vi stemme bestyrelsens ideer af med de første retningsangivelser fra strategiarbejdet.

Nyskabende aktiviteter

Siden sidst har jeg desuden haft muligheden for at besøge både 505 VM arrangeret af Sailing Aarhus, RS:X VM i Kerteminde og PWA World Cup'en i Wave Performance i Klitmøller.

Alle tre stævner udmærkede sig ved at have gjort et kæmpe arbejde på at formidle sejlsport via nye, online medier. WEB-streaming, tracking, Facebook opdateringer, tweets, osv. er ord, der fløj rundt i luften ved disse stævner. Her blev de næsten uanede muligheder vist flot frem og Danmark høstede berettiget ros og anerkendelse for indsatserne.

Personligt mener jeg, at det er meget vigtigt, at Dansk Sejlunion aktivt bakker op om denne slags initiativer. Det er min holdning, at Dansk Sejlunion skal være toneangivende i udviklingsarbejdet med at formidle sejlsporten via de nye medier. Og vi skal gøre en indsats for at bære dette budskab hele vejen op til toppen af ISAF.

Ændring af Fordelingsnøglen

Jeg har også haft fornøjelsen af at deltage i mit første repræsentantskabs-møde i Danmarks Idræts-Forbund som formand for Dansk Sejlunion. Og herfra blæste der lidt overraskende nye vinde.

Overraskelserne kom i form af, at DIF i fremtiden i højere grad vil til at belønne forbunds aktive talentarbejde med forbedrede tilskuds-muligheder.

Bare rolig, der er ikke umiddelbart kommet flere penge i DIF-kassen! Men man besluttede på repræsentantskabsmødet, at det i større omfang vil blive honoreret, hvis et specialforbund formår at forbedre sit talentarbejde. Samtidig blev det også besluttet, at man som sportsgren bliver belønnet, hvis man øger antallet af medlemmer og foreninger.

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
DS Formand