Dansk Sejlunion5. juni 2019 16:21 af Henrik Tang

Appel og Regeludvalg giver svar om sportsmanship

Henrik Hansen
Foto: Henrik Hansen

Appel- og Regeludvalget har givet vigtige svar på, hvilken straf der kan gives for brud på princippet om sportsmanship, og hvordan det hænger sammen med andre kapsejladsregler.

Ved en kapsejlads i Optimist er en kapsejler blevet idømt straffen DNE (diskvalifikation, der ikke kan fratrækkes) for brud på RRS 2 (fair sejlads, herunder sportsmanship). Det rejser spørgsmålet: "Hvordan hænger kapsejladsreglerne 2 (fair sejlads) og 10 (styrbord/bagbord) sammen?"

Sejleren havde overtrådt RRS 10 ved ikke at holde klar af båden, der var på styrbord halse. Under protesthøringen blev det desuden fastslået, at båden havde brudt RRS 2 og det grundlæggende princip for sportsmanship ved ikke at påtage sig en straf, selvom vedkommende var vidende om regelbruddet.

Sagen har givet anledning til opmærksomhed og debat blandt sejlere og deres pårørende, og der er blevet rejst spørgsmål over for Dansk Sejlunion. Appel- og Regeludvalget har taget stilling til spørgsmålene, og deres svar er nu tilgængeligt. Svarene giver et godt grundlag for at forstå hvorfor en sejler, der er vidende om at have overtrådt en regel i kapsejladsreglernes del 2, skal påtage sig en straf.

Appel- og Regeludvalget har udarbejdet en Q&A (1-2019), som er nyttig for både sejlere, deres pårørende, trænere og kapsejladsledere.

Se Appel- og Regeludvalgets Q&A her.