Dansk Sejlunion30. april 2019 08:11 af Flemming Ø. Pedersen

Nu er der 10 sportsklubber - senest Roskilde og Thurø

Unge sejlere fra Roskilde Sejlklub - plus fire "lidt ældre", fra venstre: Kasper Bæk, chef i Spar Nord Roskilde, Christian Hangel, best.medl. Dansk Sejlunion samt Normann Sloth og Birgitte Larsen, hhv. formand og ungdomsleder i Roskilde Sejlklub.

Roskilde Sejlklub og Thurø Sejlklub er nu godkendte som sportsklubber i regi af Dansk Sejlunion. Konceptet indebærer ekstra fokus på udvikling af unge sejlere.


To nye klubber har netop opnået status som sportsklubber under Dansk Sejlunion. Henholdsvis Roskilde Sejlklub og Thurø Sejlklub.

Begge klubber fik i den forløbne weekend (27.-28. april) overdraget den formelle godkendelse, som indebærer, at klubberne skaber målrettede rammer for udvikling af unge sejlere.   

Med Roskilde Sejlklub og Thurø Sejlklub som de nyeste i rækken er der nu i alt ti sportsklubber fordelt rundt i landet. Ideen med sportsklubber er at skabe et finmasket netværk af klubber, så unge sejlere, der har vilje til at træne og udvikle deres sportslige færdigheder, kan finde en sportsklub inden for rimelig afstand.

Sportsklubkonceptet drives med støtte fra Spar Nord Fonden. 

23Roskilde0419

Roskilde - imponerende udvikling
Dansk Sejlunions klubkonsulent Nicolas Brandt Hansen har været tæt involveret i forløbet med begge nye sportsklubber. Han fortæller:

"Roskilde Sejlklub har været gennem en imponerende udvikling, hvor man på bare to-tre år har mere end fordoblet antallet af unge sejlere til nu over 40. Det er sket takket være nye trænere og ledere, som er trådt til både udefra og fra klubbens egne rækker."

Klubben har investeret i syv nye, brugte Optimistjoller og en ny ledsagerbåd. Ligeledes er der indført fysisk træning og aktiviteter om vinteren, ligesom der nu arbejdes med individuelle sejlersamtaler med råd om bl.a. jolleskifte. Klubben har desuden to J/80'ere, og unge fra klubben har taget Youngsters-konceptet til sig.

"Roskilde er et flot eksempel på, hvordan man med en målrettet strategi og arbejdsindsats kan opnå rigtig meget på forholdsvis kort tid," forklarer Nicolas Brandt Hansen.

27Roskilde0419

Nye, brugte Optimistjoller i Roskilde Sejlklub

Thurø - stærk klub tager nyt skridt
Thurø Sejlklub har et lidt andet udgangspunkt. Klubben har en stor og aktiv ungdomsafdeling og har desuden sat høje standarder med sine fire J/70'er-klubbåde og med Sejl og Studer-konceptet, som har alt sammen opnået stor anerkendelse - fx som nomineret til Danskernes Idrætspris og som modtager af Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2018.

"Thurø er en velorganiseret klub med et solidt fundament og mange unge sejlere. Som sportsklub får Thurø nu et stærkere fokus på udviklingsmiljøet og det målrettede træningstilbud til gruppen af unge sejlere, som prioriterer deres sportslige udvikling," forklarer Nicolas Brandt Hansen.     

23Thuroe0419

Thurø Sejlklub - ny sportsklub og samtidig re-certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub. Fra venstre: klubformand Ib Oldrup, Ulrik Feveile, chef i Spar Nord Svendborg og ungdomsleder Christian H. Vesterager.

Her er de ti sportsklubber
Listen over sportsklubber i Dansk Sejlunion tæller nu i alt ti klubber:

Yachtklubben Furesøen, Horsens Sejlklub, Hellerup Sejlklub, KDY, Middelfart Sejlklub, Sejlklubben Køge Bugt, Kolding Sejlklub, Sønderborg Yacht-Club - foruden nu også Roskilde Sejlklub og Thurø Sejlklub.

At opnå status som sportsklub forudsætter fire kriterier opfyldt:
1) politisk forankring af klubbens rammer for sportslig udvikling,
2) navngiven ungdomsleder med ansvar for konceptet,
3) klubben er Ungdomsvenlig Sejlklub,
4) adgang til træning og aktiviteter hele året.

Derudover anbefaler Dansk Sejlunion en række forhold, bl.a. udviklingsplaner, uddannede trænere, sejladstræning flere gange ugentligt i sæsonen, fysisk træning og sociale aktiviteter.

Som led i sportsklub-godkendelsen er Roskilde og Thurø henholdsvis certificeret og re-certificeret som Ungdomsvenlig Sejlklub.