Dansk Sejlunion16. januar 2019 09:05 af Dansk Sejlunion

Line Markert - Ny strategi med ambitiøse mål

Formandsblog fra Line Markert - om DS Pejlemærker 2022, Dansk Sejlunions strategi for de kommende tre år. Indholdet er bl.a. ambitiøse vækstmål, fokus på nye grupper og et skærpet blik på sikkerhed.


Kære alle

Rigtigt godt nytår!

Mit store håb for 2019 er, at vi kan videreføre og forstærke den oplevelse af optimisme og positiv udvikling i sejlsporten, som jeg fornemmede i 2018 - både ved synet af tæt pakkede havne hen over den fantastiske sejlersommer, foruden under og efter et formidabelt gennemført VM, som høstede begejstring både herhjemme og internationalt.

Få nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion - tilmelding her

Dansk Sejlunion er klar til at tage hul på 2019. Vi kan glæde os over, at Nordea-fonden har gjort det muligt for os - sammen med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark - at udvikle Vild med Vand-projektet til et nyt niveau over de kommende to år. Den opgave tager vi hul på ganske snart.

Ny kommerciel partner
Vi har også netop indgået en treårig aftale med virksomheden Commercial Upside, som skal være med til at udvikle og realisere vores kommercielle potentiale. Det gælder både for sejlerlandsholdet og for alle andre områder, hvor vi kan indgå i nye partnerskaber.

En del af aftalen handler om at udvikle erhvervsnetværk. Både i Dansk Sejlunion og i de sejlklubber, som er interesserede. Jeg er spændt på, hvilke muligheder vi kan skabe ad denne vej.

DS Pejlemærker 2022
Efter at have modtaget mange gode input fra deltagerne på Dansk Sejlunions generalforsamling 2018, har vi i bestyrelsen brugt tid i den sidste del af året på at udforme en ny, overordnet strategi for Dansk Sejlunion, gældende for de kommende tre år. Strategien har fået titlen DS Pejlemærker 2022.

DS Pejlemærker 2022 har seks overordnede mål:

  • Flere skal sejle
  • Stærkere sejlklubber
  • Kompetent, sikker og sportslig sejlads
  • En vindende idræt
  • En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
  • Mere synlig værdi

Se de uddybende mål for hvert af punkterne her

Vi skal række bredere ud
Med DS Pejlemærker 2022 udstikker vi kursen for, hvad vi vil fokusere på over de kommende tre år. Vi tror på, at den organiserede sejlsport har et betydeligt uforløst potentiale, som vi kan indfri, hvis vi formår at skabe de rigtige rammer og tilbud - og samtidig formår at række bredere ud til nye, potentielle grupper af sejlere.    

WOW (Women on Water) har på bare et enkelt år har skabt et nyt, stort og begejstret netværk af kvindelige sejlere. Et andet eksempel er Søulkene i Rungsted, som er et netværk af sejlere på 60+, der tager ud på vandet i de tidlige dagtimer, hvor ingen andre bruger klubbådene. Både WOW og Søulkene er eksempler på, at når der skabes målrettede og veltilrettelagte tilbud, så er interessen for at sejle også til stede. 

Bedre tag i de unge
Vi tror på, at der er masser af børn og unge, som vil finde sejlads er attraktivt, hvis vi bliver dygtigere til også at tænke i aktiviteter, hvor det i mindre grad er konkurrence og i højere grad fællesskab, natur, outdoor og sømandskab, der er de bærende elementer.

Sejlads og klubliv bør være attraktivt for alle grupper i samfundet – uanset etnicitet eller ressource- og helbredsmæssige udfordringer. Vi har mange nogle gode eksempler på, hvad sejlerlivet kan gøre for mennesker. De eksempler skal flere klubber have gavn af.

Jeg vil også nævne e-sejlads som et nyt fokusområde. E-sejlads kan være med til udbrede grundlæggende viden om, hvordan man sejler en båd. Og viden om, hvordan man til syvende og sidst vinder kapsejladser. Måske skal e-sejlads være et af klubbernes nye vintertilbud, bl.a.  til børn og unge?

Ambitiøst vækstmål
I DS Pejlemærker 2022 har vi opstillet et mål om 15 procents medlemsvækst over de næste tre år. Det er meget ambitiøst! Men ikke umuligt - og slet ikke, hvis vi i klubben, klasseorganisationen og sejlunion står sammen om at styrke vores indsats, tilbud og synlighed. 

Sikkerhed
Sikkerhed er også et centralt pejlemærke. Vi har allerede taget de indledende skridt mod en forstærket sikkerhedsdagsorden, blandt andet i forhold til nye sejladsformer, hvor sejlernes individuelle præstationer bliver presset til det yderste i både fart og udholdenhed. 

Mere tydelig sejlunion
At tænke i nye baner og større spændvidder er et gennemgående tema i DS Pejlemærker 2022.

Det gælder også på de indre linjer, hvor sejlunionen skal udfordre sin egen forretningsmodel. Dansk Sejlunions værdi for klubber og sejlere skal være mere tydelig. Vi har et erklæret 2022-mål om, at to ud af tre klubber skal gøre brug af mindst to tilbud fra Dansk Sejlunion.

Havnen er et sted, hvor vi hele tiden kommer i kontakt med mennesker, som er tiltrukket af miljøet, men ikke har nogen tilknytning. Igen et potentiale, vi kan og skal udnytte bedre. Vild med Vand er nået langt i løbet af projektets første tre år - ikke mindst med Havnens Dag som den årlige spydspids. Men potentialet er meget større, og dét skal vi række ud efter i de kommende år.

Jeg glæder mig til at uddybe og konkretisere endnu mere af DS Pejlemærker 2022 i takt med, at vi får definereret de handlinger, vi vil sætte i vandet.  

Generalforsamling og valg til bestyrelse 
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 23. marts - dagen for Dansk Sejlunions generalforsamling 2019. I år foregår generalforsamlingen i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé i Middelfart.

Skema for indstilling af kandidater til bestyrelsen

Der er fire pladser på valg til bestyrelsen - og vi vil, som altid, meget gerne have et bredt felt af kandidater til de ledige poster. Måske er du selv mulig kandidat, eller måske kender du én, som har brug for en opfordring til at stille op? Frist for tilmelding af kandidater til bestyrelsesvalget er mandag den 18. februar kl. 12.00.

Læs mere om arbejdet i bestyrelsen her

Tillykke Jan
Og til allersidst et stort tillykke til Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen, med tildelingen af Team Danmark og Salling Groups Talentpris 2018. Prisen er en stor og yderst fortjent anerkendelse af Jans mangeårige og formidable udviklingsindsats for vores unge sejlere, hvoraf mange har nået fantastiske resultater senere hen.

Også tillykke til Christian Peter Lübeck, Anna Munch og Thurø Sejlklubs Sejl og Studér-projekt. Alle tre var nominerede til prestigefulde priser - men måtte se sig overhalet på målstregen. Hvilket heldigvis er et udtryk for, at der også i mange andre idrætter sker fantastiske ting, som vi kan lære af.

Den fælles inspiration og de gode samarbejder på tværs af forbundene kommer os alle til gavn og glæde i sidste ende.

Sejlerhilsen
Line