Dansk Sejlunion29. oktober 2018 14:27 af Christian Lerche

Nyhedsblog fra World Sailings årsmøde 2018

World Sailings årsmøde 2018 afvikles i dagene 28. okt - 4. nov. i Sarasota, Florida. På dagsordenen er bl.a. vigtige afklaringer om fremtidige OL-klasser. Fra Dansk Sejlunion deltager formand Line Markert og direktør Christian Lerche


I denne nyhedsblog beretter direktør Christian Lerche dagligt fra årsmødet...

Søndag d. 5.11., dag 8, World Sailing årsmøde

Lørdagens fortsatte møde i Council var især helliget rapporter og “housekeeping”. Organisationens økonomi er stadig ikke helt i balance over en fireårig periode, men man er blevet lidt mindre afhængig af OL takket være øgede kommercielle indtægter. Senest er Hempel blevet sponsor for bl.a. World Cup-serien.

Der blev afrapporteret fra arbejdet med en ny ledelsesstruktur, der skal gøre beslutningsprocessen mere enkel og transparent. Arbejdet forventes at føre til forslag, der kan vedtages om et år.

Opsamling fra komiteer
Council godkendte rapporter fra de mange komiteer. Som kuriosum godkendte man, at 12 Meter-klassen inddeles i fire forskellige klasser - primært aldersbaseret - så der i praksis kan gennemføres fire verdensmesterskaber årligt for disse både. Det var akkurat ikke nødvendigt at medregne museumsbådene, for at kriterierne kunne opfyldes.

Racing Rules Committee havde godkendt de fleste forslag om ændring af kapsejladsreglerne - dog ikke et forslag om at slette regel 62, der giver både mulighed for at søge godtgørelse (fx for en fejl fra kapsejladskomiteen eller for at have ydet hjælp) helt eller delvist. Forslaget skal analyseres nærmere.

VM i Aarhus satte nye standarder
Der var rapporter fra årets store events - ikke mindst fra VM i Aarhus, hvor Klaus Natorp bl.a. fortalte om arrangementet, relationen til byen, bæredygtighedsprojektet og den store mediemæssige rækkevidde. World Sailing har været særdeles glade for VM i Aarhus, som vurderes at have sat nye standarder for fremtiden.

I forbindelse med mødet blev der udtrykt bekymring over, at nogle straffe, der er givet til sejlere for brud på regel 2 (fair sejlads) eller regel 69 (upassende adfærd) har været meget lave, fx fire måneders karantæne om vinteren.

Undgå "fake news"
WS-præsident Kim Andersen opfordrede afslutningsvis medlemmerne til at undgå “fake news” om vores sport og om World Sailing. De mange rygter og påstande skader sportens omdømme og ødelægger muligheden for at finde sponsorer.

Generalforsamling søndag - sidste mødedag
Søndag er der generalforsamling (AGM). Her har alle lande plads, og der ventes ca. 70 deltagere. Danmark er repræsenteret ved formand Line Markert.

Det forventes, at et af de første punkter bliver at behandle forslaget om OL-klasser i den form, som Council vedtog det (inkl. kølbådsevent, uden Finnjolle). Det tegner til en meget snæver afgørelse, selvom der var 80 pct. flertal i Council.

Jeg vil rapportere, når der er nyt, men regner i øvrigt ikke med at komme med flere “morgenrapporter” fra Florida. Tak for den interesse, der har været for mine rapporter, som har haft til formål at øge interessen og forståelsen for, hvordan organisationen arbejder, og hvad der arbejdes for.

Næste internationale møde bliver Mid-year meeting i London i maj 2019 og årsmøde på Bermuda i november 2019.

OPDATERING ...
Så er der stemt om OL-events ved OL i Frankrig 2024 (søndag, lokal tid, red.). Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stort flertal...

Det betyder, at den pt. ældste OL-klasse, Finnjollen, er UDE af det olympiske program fra 2024.. (..og med for sidste gang i Tokyo 2020)... Finnjollen afløses af den nye mix-disciplin Mixed Two Person Keelboat Offshore..

Finnjollen var første gang på OL-programmet i Helsinki 1952 - med Paul Elvstrøm som guldvinder. Elvstrøm vandt også OL-guldet både i 1956 og 1960, så først ved Finn-klassens fjerde OL-optræden (Tokyo 1964) kunne andre komme til - bl.a. danske Henning Wind, der vandt bronze. Næste og seneste danske OL-medalje i klassen hentede Jonas Høgh-Christensen med sølv i 2012..

Kun Solingen med fire OL-guld (1976, 1980, 1992, 2000) har i olympisk sammenhæng været mere succesfuld end Finnjollen for dansk sejlsport..

Den anden større ændring på OL-programmet er, at 470-klassen fra 2024 ændres fra to discipliner (M/K) til én mixklasse... Danmark har i dag ikke 470-aktiviteter på landsholdsniveau. Seneste danske 470'er ved OL var i 2012.

Med den ene 470'er ude af OL skabes plads til Mixed Kite fra 2024... 

RS:X forbliver på OL-programmet - men formentlig som foilende klasse fra 2024.

2018 Annual Conference 121

Lørdag d. 3.11., dag 7, World Sailing årsmøde

Den første mødedag i World Sailings Council (fredag, red.) bragte sejlerverden tættere på en afklaring omkring hvilke både, der skal benyttes ved OL i Frankrig i 2024.

Kite kommer på programmet som en af de største fornyelser. De skal sejle et mixed topersoners format, der endnu ikke er beskrevet, men som kan blive en form for stafet.

Windsurfing: Her faldt valget på RS:X. Det er dog ønsket, at windsurferne skal blive foilende.

Mixed topersoners jolle skal udbydes, men de opstillede kriterier ligner til forveksling en 470.

Størst spænding var der selvfølgelig om det sidste event, hvor man med knap 80 procent af stemmerne i Council besluttede, at der skal et mixed topersoners kølbådsevent på programmet i stedet for mixed enmandsjolle. I dette event skal der indgå en distancesejlads på godt et døgn.

Med disse valg, der i sidste ende også blev støttet af de to nordisk/baltiske medlemmer af Council, er Finnjollen IKKE på programmet i 2024. Det har selvfølgelig skabt debat og kritik.

Spektakulært Paris-OL i vente
Council fik desuden en præsentation af de overordnede rammer for arrangementet af OL i 2024. Det virker som om, de franske arrangører ved, hvad der skal kræves til et godt, publikumsvenligt og spektakulært OL.

Udfordringer i Tokyo
Council fik også en opdatering omkring forberedelserne til Tokyo-OL i 2020 efter testeventet ved World Cup'en dette efterår. Der skal sejles ud for Enoshima, hvor der er mange udfordringer: Fiskere, fiskefarme, store bølger, stor dybde og strøm.

World Sailings official havde flere kritiske forbedringsønsker, men var fortrøstningsfuld.

Opgør med bådmonopoler
Der er op til møderne talt meget om anti-trust og monopol omkring OL-bådtyperne. EU vil formentlig gå ind i en undersøgelse af spørgsmålet. På dette punkt godkendte Council en plan, der indebærer, at alt udstyr, der skal benyttes ved OL, skal have flere mulige producenter.

Dette skal bl.a. ske ved at indføre et licenssystem, så de klasser, der i dag kun har én leverandør, åbner op for andre producenter mod licens/royalty.

Beretning fra VM i Aarhus
Council-mødet fortsætter lørdag. Her skal stævnechef Klaus Natorp fortælle om det velafviklede VM i Aarhus.

Vi, der blot er observatører ved mødet, sidder i anden række bag councilmedlemmerne. Hele vores gruppe G er løbende i kontakt med vores to medlemmer, hvis der opstår behov for at justere deres mandat undervejs.

Med den store afklaring, der blev opnået fredag, skulle man tro, at der ville falde ro over Sarasota-møderne. Det er ikke tilfældet, for alt kan blive bragt op igen på generalforsamlingen søndag.

2018 Annual Conference 124Aa

Fredag var første mødedag i Council. Med præsident Kim Andersen som mødeleder 

Fredag den 2.11., dag 6, World Sailing årsmøde

Torsdagens mest interessante møde fandt sted i Events Committee, der bl.a. har ansvaret for de stævner, som organisationen selv ejer, herunder internationale stævner for OL-klasserne - ikke mindst selve OL.

Som jeg allerede rapporterede torsdag, besluttede komiteen med det mest snævre flertal at støtte bestyrelsens forslag om at sætte et kølbådsevent på programmet for OL i 2024 i stedet for det mixed enpersons jolle-event, man fandt på og vedtog i foråret 2018.

Dermed dog langt fra sikkert, at forslaget slipper gennem fredagens behandling i Council. Her kræves nemlig 3/4 flertal, da der er tale om at ændre en tidligere beslutning.

Gruppe G-mandat til at støtte forslag 
Den nordisk/baltiske gruppe G har på den baggrund besluttet at give gruppens to medlemmer af Council mandat til at støtte forslaget. Selvom det reelt betyder, at vi går væk fra det danske forslag vedr. klasser til OL. Vi holder dog forslaget på dagsordenen for en sikkerheds skyld.

Det skal for god ordens skyld siges, at bestyrelsens forslag i virkeligheden er to forslag...
1) Det første forslag (037-18) er forslaget om at indføre mixed topersoners offshore kølbåd...
2) Det andet (058-18) indeholder tre dele, nemlig en beskrivelse af udvælgelseskriterier for henholdsvis kølbåden, windsurfbræt (RS:X) og mixed topersoners jolle (reelt 470).

Interesse for vores Medal Race-forslag
Events Committee behandlede også de to danske forslag om henholdsvis format for mixed enpersons jolle-event (der næppe bliver relevant) samt vores forslag om en ny model for Medal Race.

Dette fik en særdeles positiv modtagelse med anbefaling om, at det testes ved stævner for OL-klasserne i nærmeste fremtid.

Mere effektiv governance-struktur
Torsdag var der også en præsentation af status for arbejdet med at foreslå en mere effektiv governance-struktur i World Sailing, så gennemsigtigheden øges, og beslutningsprocessen forenkles. Som det formentlig har fremgået af mine beretninger fra årsmødet, er det en rigtig god ide.

Alt er åbent til det sidste...
Fredag starter mødet i Council, hvor alle forslag (bortset fra kapsejladsregler, der blev vedtaget i Racing Rules Committee) skal behandles. Det bliver spændende at se, hvordan ugens lobbyarbejde og forhandlinger kan afsluttes.

Ja “afsluttes” er måske så meget sagt, for på generalforsamlingen søndag kan næsten alt faktisk blive bragt til forhandling igen.

2018 Annual Conference 47Aw

Torsdag d. 1.11., dag 5, World Sailing årsmøde

Onsdagen bragte formentlig sejlerverdenen en hel del tættere på en afklaring af, hvordan konkurrencerne kommer til at se ud ved OL i Frankrig i 2024. Det vurderer jeg på baggrund af mødet i Equipment Committee.

Komiteen har bl.a. ansvaret for at foreslå, hvilket udstyr (bådklasser) der skal benyttes. Men de forholder sig ikke til, om der skal være konkurrence for mænd i enmandsjolle, eller om der skal være kølbåd og distance på programmet. De spørgsmål ligger i Events Committee, der mødes senere torsdag.

Man kan derfor sige, at systemet har lidt høne/æg karakter over sig: Kan man pege på udstyr uden at vide, hvad det skal bruges til? Og omvendt....

Komiteen forholder sig kun til forslag, der allerede er fremsat fra lande, andre komiteer eller klasser - og kun hvis to komitemedlemmer erklærer at ville stå bag forslaget på selve komitemødet. Kompliceret og usædvanligt.

Lang diskussion om mix-format
Den længste diskussion knyttede sig til spørgsmålet om, hvilke joller, der skal anvendes ved konkurrencen “mixed one person dinghy” (et nyt format, der overraskende kom på programmet ved møderne i foråret 2018, og som måske bliver pillet af igen senere denne uge).

En række klasser havde fremsat forslag og flere lande havde foreslået kriterier for udvælgelse eller test - i kombination med forslag om formatet for sejladserne (team race, stafetsejlads, osv.)

Mange forslag var i forvejen dømt ude af Constitutions Committee, fordi de blev bedømt at være i strid med forudsætningerne. En stribe forslag kom slet ikke til behandling, fordi der ikke var nogen fortalere i selve komiteen. Ingen af de resterende forslag kunne samle opbakning.

Konklusionen er altså, at komiteen ikke finder nogen jolle egnet til det nye event. Baggrunden er formentlig, at komiteen er modstander af eventet, eller at de foretrækker det nye kølbådsevent, der er kommet på bordet.

Kølbåd inde i varmen
Komiteen skulle derfor også forholde sig til udstyr til kølbådseventet, hvis dette bliver vedtaget. Her valgte man med stort flertal at støtte bestyrelsens forslag om, at der skal findes en to-personers kølbåd på 6-10 meter med spiler, der kan sejles i alt mellem 2 og 15 m/s.

Flere udtrykte bekymring i forhold til de øgede omkostninger og risici, mens andre betonede, at dette event kunne få stor opmærksomhed, fordi det bliver det eneste ved OL, som strækker sig over 24 timer og kan suppleres med eSailing.

Windsurf - alle muligheder åbne
For windsurfing valgte man, at udstyret skal testes og vælges ud fra kriterierne i forslag 91, der giver helt åbne muligheder for, om windsurfing skal ske på foilende bræt, bræt med finne eller et bræt, der kan sejles med enten foil eller finne.

For kite valgte man de kriterier, der er fremsat af kite-klasseorganisationerne.

Det danske forslag om bådklasser kom slet ikke til behandling, fordi det ingen støtter havde i komiteen!

Anklager mod World Sailing
I kulisserne tales der med stadig større intensitet om de monopolanklager, som rettes mod World Sailing. Beskyldningerne handler om, hvorvidt World Sailing bryder internationale anti-trust regler med den måde, der vælges bådklasser.

Bryder man reglerne ved at vælge bådtyper, der kun har én producent? Hvordan kan problemerne overvindes? World Sailing har det standpunkt (understøttet af juridiske rådgivere), at konkurrencen finder sted ved hvert ottende år at foretage udbud, evaluering, test og valg af bedste båd til de events, der skal sejles.

Anklagerne kommer fra de klasser, der er i fare for at ryge af OL-programmet (Bl.a. Finn) og angiveligt fra den italienske regering.

Torsdag mødes den nordiske/baltiske gruppe både morgen og aften for at fastlægge mandat for gruppens to medlemmer af Council. Desuden er der som nævnt et interessant møde i Events Committee. 

OPDATERING ...
Ved mødet i Events Committee er der netop (torsdag aften, DK-tid) stemt om bestyrelsens sene forslag om at indføre et nyt event for en mixed to personers kølbåd m offshore sejlads.

Der var flertal for forslaget med stemmerne 7 for, 6 imod og 2, som afstod fra at stemme. Dermed går forslaget videre til Council med en anbefaling.

Forslaget skal erstatte forårets beslutning vedr. en mixed one person dinghy event.

2018 Annual Conference 100Aa

Events Committee, torsdag, Stor interesse for udfaldet af afstemningen om fremtidig OL-event. 

Onsdag d. 31.10., dag 4, World Sailing årsmøde
De indledende møder er halvvejs, og mødernes politiske betydning øges.
Tirsdag var det Constitutions Committee, der tyggede sig gennem alle submissions for dels at komme med en indstilling i forhold til de forslag, hvor de selv har et ansvar, og dels vurdere om andre forslag skulle sorteres fra den endelige dagsorden, fordi de ikke overholder formalia.
 
I Race Officials Committee, hvor danske Jan Stage er formand, drøftede man bl.a. planer for udvikling og udvælgelse af internationale kapsejladsledere. En særlig udfordring venter i 2024, hvor IOC ønsker, at der skal være lige mange kvindelige og mandlige officials ved OL.
 
Verdens største kapsejlads!
Tirsdag afsluttedes verdens største kapsejlads målt på deltagerantal! Det er gået ret ubemærket hen over Danmark, at der har været 165.000 deltagere ved VM i e-Sailing. Finalen fandt sted i går (tirsdag, red.) med otte finalister. Vinderen blev L1 fra Frankrig.
 
Skal vi sætte eSailing på agendaen i Danmark? Måske med en klubturnering eller et danmarksmesterskab?

Årets sejlere 
En stribe sejlere blev hædret ved aftenens 2018 World Sailing Awards show. Carolijn Brouwer (NED)/Marie Riou (FRA) og Pavlos Kontides (CYP) blev årets Rolex World Sailors of the Year. Kvinderne deltog på Dongfeng ved VOR og manden er verdens pt bedste Laser-sejler.
 
I korridorerne tales der bådklasser. Onsdag er der der bl.a. møde i Equipment Committee, som er én af de tungere komiteer i systemet.

2018 Annual Conference 35Aw 

Tirsdag d. 30.10., dag 3, World Sailing årsmøde
 
Danmark har alene eller sammen med andre (Især nordiske og baltiske lande) fremsat fire forslag (submissions) til dette årsmøde.
 
Nyt Medal Race-format
Submission 40 handler om et nyt format for Medal Race ved OL - med det formål at gøre Medal Race mere spændende for tilskuere og fair for sejlerne. Forslaget går ud på kun at lade de bedste fire både fra kvalifikantionsrunden gå videre til Medal Race.
Deres placering fra kvalifikationsrunden tæller som en sejlads i Medal Race. Nr 1 medbringer altså en førsteplads og så videre. Derefter sejles der, indtil en båd opnår sin anden førsteplads. Denne båd vinder OL.
 
Format for ny OL-event
Submission 46 handler om et format for det nye event, der blev opfundet ved halvårsmødet i foråret - Mixed One Person Dinghy. Vi foreslår at lade damer og herrer sejle hver sit felt indtil Medal Race. Fire blandede besætninger går derefter videre til et blandet Medal Race - bedste dame kvalificerer sit nationshold, det samme gør bedste herre. De sidste to pladser går til de to hold, som har de laveste point.
 
I Medal Race sejles stafetsejlads - to omgange (en for kvinder og en for mænd) på en kort op/ned-bane og skift ved gaten ved, at anden sejler starter om hækken på første sejler. Det hold, som først vinder to sejladser, vinder OL.
 
Bådklasser ved OL 2024
Submission 63 handler om det, som optager flest ved dette årsmøde - valg af klasser for OL i 2024.
 
Danmark har præsenteret et realistisk bud på, hvordan de kriterier, der er besluttet for OL-klasserne (kønslighed, fysisk forskellighed, universalitet og fornyelse), kan opfyldes.
 
Forslaget er... Finn (mænd), ny jolle, som udvælges ved test (kvinder) - bemærk at dette kan blive Laser Radial, Laser og Laser Radial (mixed one person), 49er (mænd), 49erFX (kvinder), 470 (mixed two person dinghy), RS:X (mænd), RS:X (kvinder), Formula Kite (mixed Kite - sejles som stafet) og endelig Nacra 17.
 
Forslaget kræver 3/4 flertal i Council, da det ændrer tidligere beslutninger.
 
Ny regeltolkning
Submission 203 handler om en ny fortolkning af kapsejladsreglernes bestemmelser om at yde hjælp. Forslaget er, at det ikke skal opfattes som hjælp udefra, hvis en kapsejladskomité ved en offshoresejlads bliver opmærksom på, at en båd er i fare (fx er på vej til at sejle på et rev) og meddeler dette til båden.
 
Seminar om sikkerhed
Mandag blev der afholdt et rigtig interessant seminar om “safety and sailing”, hvor der blev præsenteret og diskuteret forskellige aspekter ved sikkerhed og kapsejlads (med eksempler fra VOR og Nacra 17) i lyset af, at vores både og sejladser bliver mere og mere spektakulære og farlige. 
Det centrale spørgsmål var: Hvornår er nok nok? Hele seminaret kan ses her
Tirsdag kører et tilsvarende seminar om fremtiden for kølbåds- og distancesejlads. Seminaret livestreames og kan følges HER

Sara04

 

Mandag d. 29.10., dag 2, World Sailing årsmøde

Der er omkring 200 forslag til behandling på dette årsmøde i World Sailing. 
Én gruppe af forslag handler om Worlds Sailings beslutningsstruktur og ledelse. Disse forslag afspejler den kritik, der fra nogle landes, mediers og enkeltpersoners side har været rettet mod World Sailing. 

Se dagsordener for årsmødet - eksternt link (på engelsk)

Kritikken handler bl.a. om, at man mener, at bestyrelsen og den daglige ledelse har fået for stor magt efter en reform i 2012. Reformen tog netop sigte på at skabe en mere handlekraftig og nutidig beslutningsstruktur på bekostning af bl.a. klasser og lande.

Nu ønsker kritikerne at stække bestyrelsens magt ved at spole strukturen tilbage til tiden før reformen. Man slår på et tema om at bringe magten tilbage til sejlerne. Danmark og den nordiske/baltiske gruppe fastholder behovet for en handledygtig bestyrelse. Vi afventer desuden anbefalinger fra et governance working party.

World Sailing modtager store OL-indtægter
En del af kritikken knyttes op på, at organisationens økonomi er udfordret. Dette bunder delvis i en misforståelse. World Sailing er meget afhængig af overskud fra medierettigheder ved OL, der tilflyder hvert fjerde år fra IOC.

I de mellemliggende år kører organisationen med store underskud. Sådan har det altid været, så man skal ikke være bange for enkelte års underskud. Men man skal bakke op om arbejdet for at skabe mindre afhængighed af OL-indtægterne gennem kommercielle partnerskaber.

OL-bådtyper og -sejladsformater
En anden gruppe af forslag handler om OL-bådtyperne og events. Her arbejdes der hårdt fra flere klassers side for at forblive på OL-programmet.

Tredje gruppe af forslag handler om formatet for sejladserne ved OL. Her har Danmark sammen med andre nordiske og baltiske lande foreslået et nyt Medal Race-format, der skal sikre, at vinderen af sidste sejlads i Medal Race også vinder OL guld.

Endelig er der en lang række forslag om forenkling og præcisering af kapsejladsreglerne. Det bakker vi selvfølgelig op.

Det mest kuriøse forslag kommer fra Ukraine, der ønsker, at Rusland ekskluderes af World Sailing på grund af annekteringen af Krim. Det kommer næppe til at ske...

Sara02

Søndag d. 28.10., dag 1, World Sailing årsmøde

I denne uge mødes repræsentanter for alle sejlsportsnationer til årsmøde og generalforsamling i sejlsportens verdensorganisation, World Sailing. Mødet finder sted i Sarasota, Florida.

Den danske delegation består af Dansk Sejlunions formand Line Markert, Hans Natorp (medlem af World Sailings Council) samt undertegnede.

Andre danskere deltager som medlemmer af World Sailings organisation. Det er selvfølgelig præsidenten Kim Andersen samt Jan Stage (Race Officials Committee) og Michael Quist (Measurers sub-committee).

I løbet af ugen gennemføres først møder i alle komiteerne, hvor de mest interessante uden tvivl er møderne i Events Committee og Equipment Committee, hvor man skal diskutere de bådtyper og -klasser, der skal benyttes ved OL i Frankrig i 2024. Sidst på ugen følger møderne i Council og den egentlige generalforsamling.

Åbne komitémøder
De fleste møder er åbne, så man som interesseret kan lytte med på diskussionerne.

Det benytter de delegerede sig af, men her i begyndelsen vil meget energi også blive brugt på at få føling med, hvordan landene stiller sig i forhold til de ca. 200 forslag, der er fremsat til dette årsmøde og selvfølgelig prøve at påvirke de andre landes holdninger. Dette er noget, som især de klasseorganisationer, der er i fare for at ryge af OL-programmet, benytter sig af.

Vi vil løbende berette fra Sarasota om, hvad der er på programmet, hvordan det går og, hvad der arbejdes på fra dansk side.

Christian Lerche
direktør, Dansk Sejlunion

35Lerche010918