Dansk Sejlunion14. november 2018 11:22 af Flemming Ø. Pedersen

Søg tilskud - DIF og DGI's foreningspulje åbner om kort tid

11 klubber i Dansk Sejlunion har i 2018 modtaget støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. I begyndelsen af 2019 åbnes igen for ansøgninger - i alt bliver op til 45 mio. kr. delt ud.

Sejlklubber kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen støtter hverdagens fællesskaber i idrætsforeninger over en bred front.  

Således vil over 1000 fra alle grene af idrætslivet modtage et samlet tilskud på cirka 43 mio. kr. i 2018. De fleste støttebeløb ligger på mellem 15.000 og 35.000 kr., men kan sagtens være langt højere.   

Få nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion - tilmelding her

11 klubber i Dansk Sejlunion var blandt modtagerne i 2018.  

2019-pulje snart åben
Foreningspuljen er nu lukket for i år. Men i begyndelsen af 2019 åbnes igen for ansøgninger - og for sejlklubber er det en god idé allerede nu at gøre sig overvejelser om formål, der kan berettige til en ansøgning.

En central forudsætning for tilskud er, at pengene bruges lokalt. Foreningspuljen har sit fokus på de nære fællesskaber i foreningslivet. Helt præcist lyder det:

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

Eksempler på støttede tiltag
Her er fem eksempler på, hvad sejlklubber har fået tilskud til i 2018:

  • Sejlklubben Limfjorden, 95.000 kr. til nye klubbåd. Sandsynligvis en J/80’er. Puljebidraget er en del af et større beløb, som klubben er godt på vej til at have indsamlet
  • Norsminde Sejlklub, 50.000 kr. til køb af bådeplads i havnen til klubbåde
  • Nyborg Sejlforening, 47.500 kr. til indkøb af følgebåd - en Limbo-jolle
  • Helgoland Surfers og Fyns Windsurfing Klub, 25.000 kr. pr. klub til køb af SUP-udstyr


Gode råd til ansøgninger
Foreningspuljen modtog i 2018 mere end 2000 ansøgninger. Ikke alle får støtte, men chancerne er ganske gode. Faktisk er rundt regnet 1 ud af 2 ansøgninger i 2018 blevet tilgodeset. 

Sejlklubben kan forstærke chancen for tilskud ved at følge nogle generelle råd:

  • Vær realistisk og mådeholden. Projektet skal være inden for rammerne af, hvad klubben normalt kan præstere - både finansielt og organisatorisk
  • Vær konkret og præcis. Det er vigtigt at definere præcist, hvad klubben søger støtte til. Find et konkret projekt, der afdækker et konkret behov
  • Vær klar på egeninvestering. Det styrker ansøgningens tyngde og troværdighed, hvis klubben også selv investerer penge i projektet
  • Forankring i klubben. Projektet skal afspejle aktiviteter og tiltag, der stemmer overens med klubbens grundlæggende formål og DNA. Også vigtigt, at en samlet bestyrelse står bag ansøgningen    

Søg råd hos Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunions klubkonsulenter har i årets løb rådgivet flere klubber omkring deres ansøgninger til foreningspuljen.

Muligheden for rådgivning kan også DIN klub benytte sig af. Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter her

KLUBLIV vil også i de kommende nyhedsbreve følge op med yderligere information om foreningspuljen.

Læs mere om DIF og DGI's foreningspulje på DIF's hjemmeside