Dansk Sejlunion14. november 2018 09:24 af Flemming Ø. Pedersen

Line Markert - Startskud for strategiproces

Formandsblog fra Line Markert - om Klubkonferencen, der venter lige om hjørnet - om vinterhalvår med uddannelse på dagsordenen og om arbejdet med Dansk Sejlunions kommende strategi.

 

Kære alle...

De fleste af os har nu lagt båden på land og er gået i gang med vores vinteraktiviteter. Her på bagkanten af en fantastisk sejlersommer viser nye tal fra Danmarks Statistik, at lystbådehavnene for første gang i fem år nåede over 1 million gæsteovernatninger i sæsonen fra april til september.

Det skaber optimisme havnene – og dermed også tiltro til at investere i renovering og udvikling af nye faciliteter, så sejlernes oplevelser bliver endnu bedre i de kommende sæsoner.

Klar til Klubkonference
Øget aktivitet i havnene bør også give optimisme i klubberne – og dermed masser af god energi, når vi mødes til Dansk Sejlunions Klubkonference i Vingsted, 16.-17. november.

Ideen med Klubkonferencen er, at vi med fælles hjælp kan udvikle vores sejlklubber til at blive endnu mere nærværende og værdifulde for os alle som sejlere.

Jeg glæder mig til at se alle jer, der kommer til Vingsted, og jeg glæder mig til at udveksle minder, ideer, holdninger og sætte nye skibe i søen.

067Klubkonf261116

Vi lærer af både gode og dårlige erfaringer
Et væsentligt formål med Klubkonferencen og netværket mellem sejlklubber og Dansk Sejlunion er at dele viden, udveksle erfaringer og lære af hinanden – også af hinandens dårlige oplevelser eller fejl. Hvis vi er åbne om de kedelige eller ubehagelige oplevelser, så kan det være med til at forebygge, at andre begår samme fejl.

Derfor en stor tak til den sejlklub, som for nylig kontaktede Dansk Sejlunion - efter at være blevet franarret penge fra klubkassen via en fupmail.

Digital svindel er desværre en del af virkeligheden nu om stunder. Vi kan ikke undgå forsøgene - men vi kan hjælpe hinanden med at være på vagt.  

Strategiproces på vej  
I bestyrelsen har vi her i efteråret fokus på Dansk Sejlunions strategi for de kommende år. Vi modtog mange, gode input på workshoppen før generalforsamlingen i marts. Dem har vi taget med i processen.

Et vigtigt, samlet budskab i processen var: Vi skal intet afskaffe, og vi skal udvikle nye koncepter og produkter til klubber og sejlere… Principielt er jeg ikke uenig.

Alligevel tør jeg godt slå fast, at det er et budskab, vi kommer til at udfordre, da vi samtidig står med en afgrænset økonomisk ramme for vores aktiviteter.  

En rød tråd i sejlerlivet
Et væsentligt fokus for den nye strategi er at skabe et overskueligt "søkort", som kan hjælpe hver enkelt sejler til at navigere sin egen rute gennem sejlerlivet. Der skal være en rød tråd i sejlerlivet - uanset alder, interesser, færdigheder, og hvor man i øvrigt er på vej hen.

Ruterne på sejlerlivets søkort er lige så talrige og unikke, som vi er sejlere. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt sejler og hver enkelt klub kan finde sig selv på søkortet og se, hvor let det er at fortsætte eller skifte kurs, hvis man bliver optaget af noget nyt, eller hvis noget udefra påvirker sejlerlivet.

Ja, jeg medgiver, det kan lyde lidt højtravende, men kunsten for Dansk Sejlunion er - sammen med klubberne - at gøre søkortet konkret og praktisk anvendeligt for klubber og sejlere.

Uddannelse gennem hele sejlerlivet  
Et væsentligt fundament for strategien bliver uddannelse – gennem hele sejlerlivet.

Vi er allerede godt i gang med at skabe mange gode tilbud om sejleruddannelse og -efteruddannelse. Og vi arbejder hårdt for at blive endnu bedre til at hjælpe klubberne med at udvikle og vedligeholde gode tilbud til medlemmer, som ønsker at dygtiggøre sig.

Vi har taget hul på vinterhalvåret - som i Dansk Sejlunion-regi er højsæson for uddannelse. Lige nu ligger udbuddet af kurser og uddannelser klar på mit.sejlsport.dk.

Overvej, om der i jeres klub er et par frivillige, der kan løfte klubbens kvalitet med fx en instruktør- eller træneruddannelse.

Og når vi taler uddannelse - velkommen til Urd Kornø Rasmussen, fra 14. november ny bredde- og uddannelseskonsulent i Dansk Sejlunion. Urd kan du møde første gang på Klubkonferencen.

Sejlerhilsen
Line