Dansk Sejlunion30. oktober 2018 15:07 af Flemming Ø. Pedersen

Har vi styr på sikkerheden ved kapsejladser?

Christian Lerche - direktør, Dansk Sejlunion

Klubkonferencen i november har sikkerhed på dagsordenen. Med nye, hurtige bådtyper og stadig flere 'ekstremsejladser' er debatten nødvendig, siger Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche.


Ekstremsport i alle afskygninger rider på en gigantisk popularitetsbølge i disse år. Også sejlsporten er med på bølgen i form af ikke mindst singlehandsejladser, hvor deltagerne udfordrer egne fysiske, mentale og sejladstekniske grænser.

Få nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion - tilmelding her

Også hvad fart angår, sætter sejlsporten nye standarder med nye, foilende bådtyper, der vinder frem - også på det olympiske program, hvor Nacra 17 er videreudviklet til en fuldt foilende klasse.

Men kan sikkerheden følge med?

Dét spørgsmål er på dagsordenen ved Dansk Sejlunions Klubkonference, 16.-17. november, i Vingsted. På initiativ af Dansk Sejlunions nyudnævnte direktør, Christian Lerche, inviterer konferencen til debat om sikkerhed ved kapsejladser.

Glædelig udvikling, men...
"Det er glædeligt at opleve den store tilstrømning til singlehandevents. Men samtidig kommer jeg i tvivl om, hvorvidt de mange sejlere nu også har erfaringen og færdighederne til at kaste sig ud i krævende sejladser på egen hånd."

"Og hvad med bådene? Er de reelt udstyret og trimmet til sejlads for én person? I mange tilfælde vil svaret være nej efter min vurdering," siger Christian Lerche.

På Klubkonferencen lægges an til en debat med arrangører, interessenter og Dansk Sejlunion - med henblik på i fællesskab at forholde sig til de sikkerhedsaspekter, der følger i takt med sejlsportens udvikling.

Konference bliver startskud
"Det er tanken, at vi under og straks efter Klubkonferencen samler en arbejdsgruppe, som kan udarbejde et værktøj til støtte for kapsejladsarrangører."

Værktøjet skal blandt andet indeholde guide til etablering af en sikkerhedsorganisation samt anbefalinger for sikker kapsejlads. Første version af værktøjet skal være klar til 2019-sæsonen - og vil herefter blive udviklet yderligere over de kommende år.

"Jeg vil gerne understrege, at langt de fleste arrangører tager sikkerhed dybt alvorligt efter min opfattelse. Men det sker med afsæt i gældende og velkendte paradigmer for sikkerhed og ansvar. Og jeg er ikke sikker på, at dette er tilstrækkeligt i dag, når vi samtidig skeler til den rivende udvikling, sejlsporten gennemlever i øjeblikket," lyder det fra Christian Lerche.