Dansk Sejlunion12. september 2018 11:11 af Dansk Sejlunion

Nyt momentum efter fantastisk sommer

Aktuel kommentar fra Dansk Sejlunions formand, Line Markert - om bl.a. en opløftende sommer for sejlsporten og et efterår med uddannelse, Klubkonference og blivsejler.dk på dagsordenen.


Kære alle... 

Sommeren 2018 bliver én af dem, vi sejlere vil smile over - af mange grund. 

Det fantastiske sommervejr gav os en lang sejlsæson - masser af både på vandet og ekstra stort pres i mange havne. Nogle dage var vi mere i vandet end på båden – som en rigtig sommertur skal være 😊

Sidst på sommeren var Aarhus vært for et fantastisk VM for de olympiske klasser. Dag efter dag oplevede vi folkefest og fyldte tilskuertribuner på havnen. DR og TV 2 sendte mere end 30 timers sejlsport hjem i danskernes stuer, og internationalt nåede Aarhus og sejlerfesten ud til et globalt publikum på potentielt over en milliard seere. Ingen af delene er noget, vi er forvænte med i sejlsporten, men det skete her i sommeren 2018.

VM var et utroligt velafviklet stævne takket være dygtig og minutiøs forberedelse fra VM-organisationen, styregruppen og arbejdsgrupperne.

Og ikke mindst en enestående indsats fra de over 1000 frivillige, der løftede i flok hen over stævnet. Det var en fantastisk oplevelse altid at blive mødt af et hav af smil og stolthed fra alle frivillige over at være en del af holdet.

En kæmpe TAK herfra og anerkendelse til alle jer, som investerede ferie og fridage på at tage del i VM-opgaven - og som tog ansvar for at koordinere opgaven i jeres sejlklubber, så sejlere og klubber fra hele landet stillede op og var med til at gøre VM til et stævne leveret af sejlklubber fra hele Danmark.

blivsejler.dk - nyt værktøj også til klubber
Nu går sommeren på hæld, og vi surfer videre på dét momentum, vi har oplevet i sommerlandet og til VM.

I Dansk Sejlunion har vi lanceret et nyt univers, som vi kalder blivsejler.dk. Under VM-dagene i Aarhus brugte vi blivsejler.dk som afsæt til at få en masse mennesker i tale - og forhåbentlig vække deres nysgerrighed over for mulighederne på vandet.

Vi fortsætter og udbygger blivsejler-universet. Ikke mindst med henblik på, at også klubber kan bruge blivsejler.dk som værktøj, når I selv laver lokale kampagner eller har åbent hus-arrangementer. Læs mere om blivsejler.dk her i nyhedsbrevet.

Spar Nord støtter unge sejlere
Ved det blå topmøde under VM kunne vi offentliggøre en dejlig nyhed - nemlig, at Spar Nord Fonden støtter Dansk Sejlunions indsats for de 15-23 årige sejlere med et beløb på 600.000 kr. over de kommende tre år. Helt konkret støtter Fonden vores sportsklub-koncept, som har til formål at skabe attraktive, regionale tilbud for unge sejlere.

For den enkelte klub kan det være svært at opretholde et ungemiljø, hvis der kun er ganske få, der holder fast i sejlsporten, når de kommer i teenageårene.

Ved at skabe regionale miljøer med god træning og stærke fællesskaber, vokser sandsynligheden for, at de unge bliver i sporten. Dét er, hvad det handler om. Dansk Sejlunion har et stærkt fokus på at få flere klubber med i sportsklub-samarbejdet inden for kort tid.

Det blå topmøde

Netop udfordringen med unge i sejlsporten var på dagsordenen, da vi under VM - inviterede klubber og kommuner fra hele landet til "det blå topmøde". 

23Blaatopmoede100818

Gode samarbejdsrelationer til kommunen er afgørende for enhver ambitiøs sejlklub - lige så vel som kommunen har åbenlys interesse i at understøtte stærke, lokale foreningstilbud. Som sejlunion vil vi gerne skubbe på i forhold til at skærpe vores medlemsklubbers bevidsthed om dyrke de gode og værdiskabende relationer til kommunerne.

Det gælder uanset, om klubben har ambitioner for deres unge på kapsejladsbanen, eller om klubben vil være en stærk base for de unges fællesskab, medaljedrømme eller ej.

Velkommen Christian Lerche
1. september begyndte Christian Lerche i stillingen som direktør for Dansk Sejlunion.

På bestyrelsens vegne byder jeg velkommen til Christian, og jeg håber, at I som medlemsklubber også vil tage godt i mod ham. Og mere end dét - at I også vil bruge og udfordre ham og resten af vores sekretariat, bl.a. vores klubkonsulenter.

Det er gennem gensidig sparring, inspiration og idéudvikling, at vi skaber kan resultater, der gør en forskel.

Kom til Klubkonference 2018
Og når vi taler om "sparring, inspiration og idéudvikling": Klubkonference 2018!

Ja, vi mødes i Vingsted igen i år. Klubkonferencen foregår 16.-17. november under temaet "den aktive sejlklub". I forhold til netværk, samarbejde og videndeling er ingen event hen over året af større betydning end Klubkonferencen. Derfor er det også vigtigt, at din klub bakker op.

Så herfra skal lyde en stærk opfordring til alle om at tilmelde sig Klubkonferencen - jo flere deltagere, jo større værdi for fællesskabet, for den enkelte klub og for den enkelte deltager.

Uddannelse - ny sæson begynder 
Når efteråret så småt lukker ned for aftentræningen, begynder opvarmningen til en ny sæson med kurser og uddannelser.

Dansk Sejlunion er suverænt Danmarks største udbyder af uddannelser inden for fritidssejlads, og sæsonen 2018/19 er naturligvis ingen undtagelse. 

Vi er klar med det velkendte udbud inden for bl.a. instruktør/træner-kurser, dommer/baneleder-kurser foruden kurser målrettet sejlerskoler eller surfaktiviteter. For nogle af uddannelserne er der på forhånd fastlagt datoer.

I andre tilfælde, hvor søgningen generelt er lidt mindre, bliver uddannelserne programsat, når tilstrækkeligt mange har meldt sig. Har din klub en idé eller et behov for uddannelse, så tøv ikke med at tage fat i klubkonsulenterne for inspiration eller sparring. 

Uddannelser er et centralt område for Dansk Sejlunion - og dets betydning vil vokse yderligere. Derfor har vi netop opslået en ny stilling som bredde- og uddannelseskonsulent.

Vi forventer, at stillingen besættes af en person med et godt kendskab til sejlsporten – og som også kan hjælpe klubberne med blandt andet udvikling af uddannelser. Hjælp os gerne med at finde egnede kandidater. Måske er der mulige ansøgere i jeres klub. 

Vi ses i Vingsted
Ja, vi har meget på dagsordenen - og vi får brug for jeres sparring og input. Også derfor ser jeg med stor forventning frem til Klubkonferencen i november. Vi ses i Vingsted!

Sejlerhilsen 
Line