Dansk Sejlunion7. september 2018 07:23 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunion søger konsulent til bredde og uddannelse

Glimt fra klasseundervisning ved Dansk Sejlunions instruktør- og træneruddannelser, som hvert år i januar samler et stort antal kursister fra hele landet.

Nyt jobopslag i Dansk Sejlunion med fokus på bl.a. uddannelse, sikkerhed, klubledelse og tilbud til den store bredde af fritidssejlere.

Dansk Sejlunion gør nu klar til at udfylde pladsen efter tidligere sejladschef Steen Wintlev, der gik på pension kort før sommerferien. Wintlev havde ansvar for bl.a. uddannelse, forsikring, sikkerhed, klubledelse og breddetilbud – netop de områder, som nu indgår i et nyt stillingsopslag i Dansk Sejlunion som bredde- og uddannelseskonsulent. 

Se stillingsopslag som bredde- og uddannelseskonsulent

Uddannelse er i vækst
”Uddannelsesområdet - med vores mange tilbud til fritidssejlere og frivillige i sejlklubberne - har meget stor betydning for os. Derfor glæder jeg mig til at ansætte en dygtig, ny medarbejder, der kan fortsætte den gode udvikling på området, hvor Dansk Sejlunion de seneste år har fået et markant større ansvar for uddannelsen af den enkelte sejler," siger Dansk Sejlunions nytiltrådte direktør, Christian Lerche, der forventer, at uddannelsesområdet vil vokse med yderligere tilbud de kommende år. 

Forsikring, aktiviteter og bæredygtighed
Foruden uddannelse skal den kommende bredde- og uddannelseskonsulent også tage sig af bl.a. forsikringsområdet, hvor Dansk Sejlunion samarbejder med forsikringsselskabet First om skræddersyede forsikringstilbud til klubber og bådejere.

"Vi ønsker også, at den nye bredde- og uddannelseskonsulent kan være med til udvikle sejlunionens aktiviteter på bådejer- og fritidssejlerområdet - og samtidig opbygge en profil i forhold til bæredygtighed og social ansvarlighed," siger Christian Lerche.

Ansøgningsfrist 12. oktober
Ansøgningsfristen for den nye stilling er 12. oktober. Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte direktør Christian Lerche for nærmere information. Enten på email, christian@sejlsport.dk, eller på telefon 51 55 74 94.