Dansk Sejlunion15. august 2018 08:41 af Flemming Ø. Pedersen

Spar Nord Fonden støtter unge sejlere med med 600.000 kr.

Foto: Peter Brøgger

Unge i alderen 15-23 år får nu bedre muligheder for at udfolde sig i sejlsporten. Det sker takket være donation fra Spar Nord Fonden fordelt over de næste tre år.

En donation fra Spar Nord Fonden på 600.000 kr. fordelt over de kommende tre år skal bidrage til at løfte udviklingen for unge sejlere i alderen 15-23 år.

Talentfulde unge sejlere fra mindre klubber i provinsen søger i dag til større byer for at blive en del af et udviklingsmiljø, som passer til deres niveau. Konsekvensen er, at ungemiljøerne i de mindre klubber enten helt lukker eller har svært ved at fastholde tilstrækkeligt stærke fællesskaber, som kan tiltrække andre unge til sporten.

Dansk Sejlunions koncept med regionale sportsklubber fordelt over hele landet har som formål at opbygge attraktive udviklingsmiljøer dér, hvor de unge sejlere bor, og hvor de har familie, skole og venner tæt på.

Donation gør kæmpe forskel
"Donationen fra Spar Nord Fonden vil gøre en kæmpe forskel i vores muligheder for at fastholde og tiltrække unge sejlere over hele landet. Vi ved, at rigtigt mange unge gerne vil sejle. Udfordringen er at sikre fællesskaber og attraktive tilbud dér, hvor de bor. Den indsats kan vi nu arbejde videre med i et treårigt, målrettet perspektiv," forklarer Mads Kolte-Olsen, Dansk Sejlunions generalsekretær.

Det er blot få dage siden, at Spar Nord Fonden sendte det formelle tilsagn om støtte til Dansk Sejlunion, fortæller Elisabeth Viksnins, kommunikationschef i Spar Nord Fonden.

Masser af gode hensigter
"Der er masser af gode hensigter og mål i ansøgningen fra Dansk Sejlunion – og det valgte Spar Nord Fondens bestyrelse at bifalde med en donation på 600.000 kroner. Det er prisværdigt, at sejlunionen sammen med klubber over hele landet vil skabe og styrke de lokale udviklingsmiljøer for 15-23 årige sejlere," siger Elisabeth Viksnins og uddyber:

"Det er jo en aldersgruppe på vej mod voksenlivet med uddannelser og meget andet at tænke på. Det er helt naturligt, at i de i en periode måske ikke er så tro mod den lokale sejlklub, hvor de har været aktive siden de meget unge år - og som gav dem både sportslige og menneskelige oplevelser og nærvær."

"For Spar Nord Fonden har det værdi at kunne bidrage til at sikre et aktivt sejlerliv for flest mulige hele vejen fra de tidligste begynderår, ind i ungdomslivet og forhåbentligt videre frem. Hvoraf nogle måske også vil udgøre de nye generationer af verdensklassesejlere ved VM og OL," siger Elisabeth Viksnins, der samtidig opfordrer kommunerne rundt om i landet til at støtte op om sejlklubbernes indsats for at fastholde og tiltrække aktive unge.

32Gp Aarhus0618 Peterbroegger

Foto: Peter Brøgger

Koncept i stadig udvikling
Dansk Sejlunions sportsklubkoncept omfatter i øjeblikket otte klubber (se nederst), og der er et tilsvarende antal på vej inden for kort tid. En sportsklub er kendetegnet ved at rumme en klar sportslig profil med varierede tilbud til 15-23 årige sejlere, herunder stærke trænerkompetencer, fysisk træning, sociale miljøer og et vist konkurrenceniveau. Dertil kommer, at sportsklubben indgår i et fælles netværk med Dansk Sejlunion og de øvrige sportsklubber med henblik på udveksle viden og erfaringer til glæde for alle.  

Målet er at nå op på 20 sportsklubber med en god geografisk fordeling over hele landet, så vi når frem til, at alle unge sejlere i Danmark har en sportsklub inden for overskuelig afstand af hjemmet. 

Om Spar Nord Fonden
I 2017 modtog Spar Nord Fonden ca. 2000 ansøgninger. 813 små og store projekter i Danmark fik tildelt i alt 58.728.640 kroner. Spar Nord Fonden forventer at kunne støtte et lignende antal initiativer igen i år og med i alt godt 50 millioner kroner. 

Nuværende sportsklubber
De otte nuværende sportsklubber er: Yachtklubben Furesøen, Kolding Sejlklub, Horsens Sejlklub, Sejlklubben Køge Bugt, Middelfart Sejlklub, Hellerup Sejlklub, KDY og Sønderborg Yacht-Club.