Dansk Sejlunion2. juni 2018 12:27 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunion opslår stilling som direktør

Opslaget til direktør-stillingen i Dansk Sejlunion findes på mercuriurval.com

Bestyrelsen har afsat juni til at finde Dansk Sejlunions kommende direktør – med udnævnelse omkring 1. juli og tiltrædelse i løbet af efteråret.

Dansk Sejlunion søger en visionær og strategisk direktør, som både kan holde et skarpt foreningsbaseret fokus og samtidig styrke den kommercielle positionering.

Det fremgår af et stillingsopslag, der nu er publiceret via konsulenthuset Mercuri Urval.

Se stillingsopslag - direktør for Dansk Sejlunion

Stillingsopslaget sker i kølvandet på meddelelsen midt i maj om, at bestyrelsen ønsker et ledelsesmæssigt kursskifte og derfor ikke forlænger generalsekretær Mads Kolte-Olsens åremålskontrakt, der udløber ved årsskiftet.

Ændret jobtitel
Netop ønsket om et kursskifte forklarer også ændringen i jobtitel fra generalsekretær til den mere udbredte betegnelse af direktør.

Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af formand Line Markert, næstformand Henrik Voldsgaard og politisk-økonomisk ansvarlig Peter Bjerremand. Konsulenthuset Mercuri Urval bistår med rådgivning. 

Den endelige beslutning om ansættelse træffes af den samlede bestyrelse. 

Ansøgningsfrist 18. juni
Ansættelsesudvalget går nogle intense dage i møde hen over juni. Der er ansøgningsfrist til jobbet den 18. juni og samtalerunder i de følgende dage. Hvis alt forløber efter planen, kan der sættes navn på en ny direktør omkring 1. juli.

Tiltrædelse vil ske i løbet af efteråret.