Dansk Sejlunion29. maj 2018 15:53 af Flemming Ø. Pedersen

Overholder klubbens RIB'er de nye forsikringskrav?

Arkivfoto: Mogens Hansen

Den 15. maj 2018 blev det et lovkrav, at alle speedbåde – herunder sejlklubbers RIB'er – skal have tilknyttet en ansvarsforsikring baseret på objektiv dækning. Kravet gælder også udenlandske speedbåde.

Over de seneste måneder har Folketinget af to omgange indført skærpede regler for sejlads med vandscootere, jetski og speedbåde.

For sejlklubber er det især vigtigt at være opmærksom på de skærpede forsikringskrav, der trådte i kraft fra 15. maj 2018. Fra denne dato skal alle speedbåde være omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar ved personskade.

Objektivt ansvar
Netop det objektive ansvar er et nyt element i forhold til de hidtil gældende ansvarsforsikringer.  

"Derfor skal sejlklubben sikre sig, at ansvarsforsikringerne på klubbens RIB'er bliver konverteret, så de overholder de nye krav med objektiv dækning," forklarer Steen Wintlev, Dansk Sejlunions sejladschef.

Han anbefaler at tage kontakt til klubbens forsikringsselskab, hvis man er i tvivl om klubbens dækning oven på lovændringen.      

Alle speedbåde/RIB'er, der er ansvarsforsikret via Dansk Sejlunion og First, er automatisk blevet konverteret til forsikringer med objektiv dækning.

Krav gælder også udlændinge
En vigtig detalje i de nye regler er, at udenlandske speedbåde i Danmark er underlagt samme forsikringskrav som danske speedbåde. Udenlandske ansvarsforsikringer har ikke objektiv dækning. Derfor er udenlandske speedbådssejlere – som reglerne er udformet – nødt til at tegne en dansk tillægsforsikring de dage, hvor de befinder sig i danske farvande.

For sejlklubber kan tillægsforsikringer blive aktuelle, når udenlandske coachbåde/RIB'er følger deres sejlere ved kapsejladser i Danmark.  

"Udenlandske coachbåde, der kommer til Danmark i forbindelse med kapsejlads, vil være underlagt de nye forsikringskrav. Og som vært og arrangør kan klubben ikke forvente, at udlændinge er bekendte med de nye og særlige danske forsikringsregler," forklarer Steen Wintlev.

Kontakt klubbens forsikringsselskab
Dansk Sejlunion anbefaler, at klubber, der har besøg af udenlandske RIB'er/coachbåde, kontakter klubbens forsikringsselskab og forhører sig om muligheden for at etablere en ordning, der dækker forsikringsbehovet for dét antal dage, de udenlandske både er på vandet i Danmark.

Dansk Sejlunions samarbejdspartner First kan tilbyde sådanne ordninger. Det sker ved at kontakte Stig Lyngby, First, sly@first.dk