Dansk Sejlunion22. maj 2018 12:38 af Flemming Ø. Pedersen

Overblik - ny lov for vandscootere og speedbåde

Modelfoto: iStockPhoto

Folketinget har af to omgange vedtaget nye regler for sejlads med vandscootere, jetski og speedbåde. Her får du et samlet overblik over de vigtigste ændringer.

Kort efter vandscooter-tragedien i Københavns Havn i maj 2017, hvor to unge amerikanske kvinder mistede livet, varslede regeringen kommende lovstramninger med det formål at sætte en stopper for fremtidig hensynsløs og personfarlig sejlads med vandscootere. 

I begyndelsen af 2018 har Folketinget nu af to omgange vedtaget ny lovgivning på området. Dels er det vedtaget at stille krav om et særligt vandscooterbevis - gældende fra 1. januar 2018. Dels er der vedtaget at indføre skærpede forsikringskrav til vandscootere/jetski og speedbåde under 15 meter (motorbåde, hvortil der kræves speedbådsbevis).   

Her er et samlet overblik over de nye regler:

 • Fra 1. januar 2018 er det et lovkrav at besidde et vandscooterbevis for at føre vandscooter/jetski. For at få et vandscooterbevis skal du bestå både en teoretisk og en praktisk prøve.

 • Et speedbådsbevis taget før 1. januar 2018 giver dig ret til at føre vandscooter i en toårig overgangsfase frem til 31. december 2019. Fra 1. januar 2020 skal alle have det særlige  vandscooterbevis for at føre vandscooter/jetski. Aldersgrænsen for at få udstedt vandscooterbeviset er 16 år.
       
 • Endnu er der ingen uddannelser, der fører frem til udstedelse af vandscooterbeviser. Så i øjeblikket (foråret 2018) er det alene sejlere med et speedbådsbevis (eller et sønæringsbevis), der har ret til at føre vandscooter/jetski i Danmark.  
 • Fra 15. maj 2018 er speedbåde og vandscootere/jetski underlagt krav om lovpligtig ansvarsforsikring. Det indebærer, at når du fører speedbåd eller vandscooter, skal du til hver en tid være i stand til at dokumentere, at der er tegnet ansvarsforsikring for fartøjet. I første omgang (frem til 31.12.) klarer du dokumentationen ved at have en kopi af din forsikringspolice med, når du er ude at sejle. 
 • Den lovpligtige ansvarsforsikring er baseret på objektivt ansvar. Det betyder, at du som fører af en vandscooter/speedbåd kan pålægges et erstatningsansvar ved personskade – også selv om du ikke har skyld i ulykken. Samme princip gælder i dag i biltrafikken. Objektivt ansvar er en udvidelse i forhold til de eksisterende ansvarsforsikringer for speedbåde, hvor du som fører alene er erstatningspligtig, når du bevisligt har handlet "ansvarspådragende".

 • Den nye regel om objektivt ansvar gælder alene ved personskade - ikke ved tingskade på involverede både.   
 • Hvis din speedbåd er ansvarsforsikret gennem Dansk Sejlunion Bådforsikring (og forsikringsselskabet First), så bliver din forsikring automatisk konverteret, så den efter 15. maj opfylder de skærpede forsikringskrav baseret på objektivt ansvar. Er din speedbåd forsikret hos et andet forsikringsselskab, så kontakt selskabet med henblik på at sikre fortsat dækning svarende til lovgivningen.  
 • Udenlandske speedbåde/vandscootere/jetski, der sejler i danske farvande, er fra 15. maj 2018 også underlagt krav om lovpligtig ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar. Konkret betyder det, at udenlandske speedbåde, der eksempelvis er på ferietogt i danske farvande, skal tegne en særlig dansk ansvarsforsikring for den periode, man befinder sig i dansk territorie. Reglen gælder også for eksempelvis udenlandske coachbåde/RIB'er, der er i Danmark i forbindelse med internationale kapsejladser.

 • Med en ændring i Søloven har Politiet nu fået mulighed for at konfiskere vandscootere/jetski/speedbåde, der sejles på en hensynsløs måde med fare for liv og helbred. Konfiskering kan også ske, hvis føreren gentagne gange navigerer fartøjet i strid med godt sømandskab.