Dansk Sejlunion30. maj 2018 22:48 af Flemming Ø. Pedersen

En kapacitet går fra borde

Steen Wintlev i midten - flankeret af bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion, Christian Sparre Hangel (th) og generalsekretær Mads Kolte-Olsen.

Sejladschef Steen Wintlev havde onsdag den 30. maj sidste arbejdsdag i Dansk Sejlunion. Han går nu på pension - men fortsætter dog med at løse udvalgte konsulentopgaver på områder, hvor hans store ekspertise gør en forskel.

Efter 23 år i Dansk Sejlunions tjeneste har sejladschef Steen Wintlev valgt at gå på pension.

Onsdag den 30. maj havde han sidste dag på kontoret, og dagen blev rundet af med en reception i Idrættens Hus, hvor samarbejdspartnere fra nær og fjern, nuværende og tidligere kolleger og øvrige relationer lagde vejen forbi..

"Steen, du har sat markante og varige spor," sagde generalsekretær Mads Kolte-Olsen i sin tale til Wintlev.

Ekspert i næsten alt
"Du ved umådeligt meget om sejlads i bred forstand. Du er den solide kraft på sejlerskole og fritidssejleruddannelse. Og du ved rigtigt meget om forsikring, sikkerhed, færdsel på havet, frivillighed, vedtægter og generalforsamlinger, naturbeskyttelse, friluftspolitik, miljø, bundmaling og salg af både i udlandet."

"En viden, som du altid har gjort meget for at give videre - til sejlere, til frivillige i klubberne og til kolleger. Værdien af din indsats kan ikke overvurderes," fastslog Mads Kolte-Olsen.

Sejlerskolerne er hjertebarnet
Nej, ingen tvivl om, at det er en kapacitet af de store, som nu går fra borde.

At der i dag findes et organiseret og landsdækkende netværk af sejlerskoler, der år efter år uddanner nye, kompetente sejlere i store tal, er i høj grad Steen Wintlevs fortjeneste.

Netop sejlerskolerne er Wintlevs hjertebarn, og han har spillet en helt afgørende rolle i de seneste års udvikling, hvor bl.a. Dansk Sejlunion har overtaget administrationen af fritidssejleruddannelserne fra Søfartsstyrelsen.

Wintlev var i sin tid også blandt initiativtagerne til etableringen af en interesseorganisation for lystbådehavne - hvilket førte til stiftelsen af FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark med i dag cirka 250 medlemshavne.

Fortsætter på sidelinjen
Heldigvis bevarer Steen Wintlev en vis tilknytning til Dansk Sejlunion som ekspert og konsulent inden for nogle af de felter, hvor hans ekspertise gør en forskel.

Men hans daglige færden i Idrættens Hus slutter nu og vil blive afløst af bl.a. ture på racercyklen - én af hans store passioner...

Rigtig god tur fremover til Steen..