Dansk Sejlunion26. maj 2018 11:42 af Flemming Ø. Pedersen

Dødsfald - dansk sejlsports første 'udenrigsminister'

Niels Ehrhardt ved roret i sin Brenta 38 (privatfoto: Mads Ehrhardt).

Den 20. maj mistede dansk sejlsport én af sine mest indflydelsesrige skikkelser på den internationale scene, da tidl. KDY-formand Niels Ehrhardt døde, 88 år gammel.

"Én af dansk sejlsports mest indflydelsesrige personer nogensinde."

Sådan lyder én blandt mange beskrivelser af fhv. KDY-formand og mangeårig international repræsentant for dansk sejlsport, Niels Ehrhardt, der døde forleden i en alder af 88 år.

Gennem mange år var Niels Ehrhardt sammen med den jævnaldrende Paul Elvstrøm to profiler, som fra hver sin indfaldsvinkel sikrede dansk sejlsport en international position, som i mange henseender oversteg landets størrelse.

Tillidsposter over to årtier 
Over to årtier - fra 1980 til 2000 - varetog Niels Ehrhardt en række markante tillidsposter på sejlsportens internationale scene. Han var en klog strateg med diplomatisk flair - og samtidig åben for ideer og input fra alle sider.

Højt respekteret og afholdt var han blandt internationale repræsentanter fra hele verden, når han på sin diplomatiske og charmerende facon bidrog til at løse selv de vanskeligste opgaver.

I lighed med Paul Elvstrøm havde han blikket for det nødvendige i at udvikle sejlsporten - og derigennem sikre sportens langsigtede status i den olympiske familie.

Det var således Ehrhardt, Elvstrøm og et par andre, som tidligt i 90'erne formede et strategisk oplæg - baseret på Elvstrøms vision - som senere hen bidrog til at modernisere sejlsporten i OL-sammenhæng. Hvilket er sket med bl.a. med 49eren, RS:X og senere hen Nacra 17-katamaranen.

Banede vej for Kim Andersen
På et tidspunkt ønskede Ehrhardt at trække sig fra det internationale arbejde. Han overtalte i stedet Kim Andersen til at føre depechen videre på dansk sejlsports vegne. Dermed tilfalder det også Niels Ehrhardts fortjeneste, at Danmark i dag - med Kim Andersen - bestrider sejlsportens øverste post som præsident for World Sailing.

Niels Ehrhardt var i 1980'erne formand for Dansk Sejlunions windsurfing-udvalg - og i samme periode medlem af sejlunionens hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Hædret for sin indsats
Niels Ehrhardt blev i 1988 tildelt Dansk Sejlunions højeste udmærkelse, Ærestegnet, i 2000 modtog han World Sailing Gold Medal, og i 2001 blev han hædret med Danmarks Idræts-Forbunds Ærestegn.

Ovennævnte linjer er i vid udstrækning hentet fra et mindeord, skrevet af KDY-direktør og fhv. Dansk Sejlunion-generalsekretær Dan Ibsen.

Læs hele Dan Ibsens mindeord om sejlsportens "udenrigsminister" Niels Ehrhardt her 

Æret være Niels Ehrhardts minde.