Dansk Sejlunion22. marts 2018 09:53 af Flemming Ø. Pedersen

Line Markert - Videndeling højt på vores dagsorden

Line Markert aflægger formandsberetning ved Dansk Sejlunions generalforsamling 2018.

Kommentar fra formand Line Markert efter Dansk Sejlunions generalforsamling i Nyborg, lørdag den 17. marts.

Kære alle

Først og fremmest stor TAK til alle jer, der var med i Nyborg ved Dansk Sejlunions generalforsamling.

For mig er det allerbedste, når vi mødes ved generalforsamlinger og Klubkonferencer, at mærke den enorme energi og indlevelse, der strømmer til fra alle sider.

Forleden i Nyborg var følelsen stærkere end nogensinde. Jeg er imponeret over, at langt hovedparten var stået tidligt op for at være med allerede fra om formiddagen i "Fremtidsværkstedet" - den uformelle workshop, vi kørte som optakt til generalforsamlingen.

Fremtidsværkstedet var to timers brainstorm, hvor deltagere på kryds og tværs af landsdele, klubber, aldre og sejlinteresser kastede ideer, forslag og tanker på bordet. Alt sammen med et fælles mål om at udpege fokuspunkter for de kommende år - blandt andet til inspiration, når vi om kort tid tager hul på arbejdet med DS Strategi 2022.

Videndeling og samarbejde
Der kom virkelig mange interessante og konstruktive input. Ét af de mest gennemgående var ønsket om, at Dansk Sejlunion fokuserer på at styrke videndeling og samarbejde på tværs af sejlerdanmark.

Så klubber i alle dele af landet kan lade sig inspirere af fx Thurø Sejlklub - som i år modtog Klubudviklingsprisen (Tillykke, det var meget fortjent) - eller af klubberne på Øresundskysten, som er gået sammen om træning for unge.

Fordelt ud over sejlerdanmark findes utroligt mange gode initiativer – store og små – hvor klubber og frivillige er gået nye veje og har "tænkt ud af boksen", fordi de havde lyst til rykke sig eller behov for at tackle konkrete udfordringer.

Tænk, hvis vi kortlægger al den viden og alle de gode ideer. Tænk, hvis en sejlklub eller en frivillig som det naturligste i verden kontakter Dansk Sejlunion eller slår op på sejlsport.dk, hver gang man står over for en ny udfordring – og finder frem til løsningsmodeller eller netværk, der kan hjælpe med at ramme layline frem mod målstregen…

Det gode eksempel
I 2017 var det Nordjydsk Windsurfing Klub (NWK), der modtog Klubudviklingsprisen efter at have præsteret et vækstboom i medlemstallene. NWK's historie har vi fortalt grundigt om i SEJLER, og NWK-næstformand Bent Ulrik Niss er en gennemgående oplægsholder på vores KlubSpots rundt i landet.

Bent har fortalt, at deltagelse på Dansk Sejlunions Klubkonference og erfaringer fra andre klubber, ikke mindst Nivå Bådelaug, var afgørende i den indledende fase, da NWK satte skub i sit klubudviklingsprojekt.

Så JA – videndeling og samarbejde virker!.. Det er der mange, mange eksempler på.

Generalforsamlingen og Fremtidsværkstedet bekræftede mere end nogensinde, at det er et felt, hvor Dansk Sejlunion skal stå endnu stærkere og endnu tydeligere fremadrettet.

Derfor er Dansk Sejlunion sat i verden
Og det skal vi, fordi det er her, vi bliver relevante som sejlunion. Det er her, vi når ind til kernen af, hvad Dansk Sejlunion er sat i verden for.

Fællesskab, udvikling og gode oplevelser skabes i den enkelte klub eller blandt flere klubber i fællesskab. Dansk Sejlunions rolle er at være rådgiver og fødselshjælper, der guider klubberne og deres frivillige til at vælge de bedste løsninger.

Alle input fra Fremtidsværkstedet er noteret og vil blive bearbejdet. Jeg håber, at flere ideer senere hen kan finde vej her til KLUBLIV.

Og mens vi taler om videndeling og samarbejde, så stod det også meget klart på generalforsamlingen - det blev tilmed understreget fra talerstolen - at Klubkonferencen er stærkt efterspurgt som det årlige netværks- og inspirationsmøde for sejlklubberne.

Klubkonference 16.-17. november
Derfor er jeg glad for her at kunne annoncere, at Klubkonferencen 2018 foregår 16.-17. november i Vingsted. Sæt kryds i kalenderen allerede NU!..

Det seneste par år har vi oplevet en svagt vigende tendens i Klubkonferencens deltagertal. Det har fået os til at overveje at skrue lidt på konceptet. De overvejelser fortsætter – men de klare tilkendegivelser på generalforsamlingen har overbevist os om, at vi skal fortsætte med en Klubkonference i november.

Jeg håber, at I alle vil deltage. Og at I hver især vil skubbe til andre i jeres sejlernetværk, så vi derigennem kan samles endnu flere om de gode ideer og erfaringer, når vi ses i november.    

Tak for opbakning
Jeg vil gerne sige TAK for den tillid og opbakning, som vi i bestyrelsen oplevede fra mange sider hen over generalforsamlingen. Tilliden kan om noget give os et solidt rygstød frem mod de opgaver og prioriteringer, som vi har på bordet foran os i 2018 og frem.

Vi har ikke lagt skjul på, at økonomien i øjeblikket udgør en klods om benet på Dansk Sejlunion. Et underskud på næsten en million kroner i 2017 ønsker vi ikke at se igen. Vi har brug for at øge vores indtægter, og det arbejder vi på hver dag.

Jeg glæder mig over, at generalforsamlingen viste tillid til den kurs, bestyrelsen har anlagt – hvor vi på den korte bane tillader et vist økonomisk spillerum al den stund, vi har en solid egenkapital i ryggen, men hvor vi samtidig er os yderst bevidste om, at penge og aktiviteter i længden skal følges ad. 

Gejst til det videre arbejde
Jeg vil runde af, hvor jeg begyndte. Med energien og engagementet, som jeg mærker fra alle sider. Jeg tog hjem fra generalforsamlingen fyldt med en enorm motivation for at komme videre med arbejdet. Og min gejst fik et yderligere boost tirsdag (20.3.), da jeg besøgte det fantastiske sejlsportscenter i Aarhus, som om kort tid slår dørene op. Åbningsreceptionen er den 23. maj.

Efter sådan et par dage er det umuligt ikke at tro på, at vi vil stå stærkere i morgen, end vi gjorde i går. Jeg tror på det - og jeg fornemmer, at mange af jer rundt i klubberne gør det samme.       

Sejlerhilsen
Line