Dansk Sejlunion7. februar 2018 13:09 af Flemming Ø. Pedersen

Trods lovændring – speedbåde forsikres til uændret pris

Modelfoto: iStockphoto

Speedbåde, der er ansvarsforsikret hos First via Dansk Sejlunion Bådforsikring, slipper for prisstigninger på præmier i 2018 - selv om Folketinget om kort tid ventes at skærpe forsikringskravene.

Er du speedbådsejer, og har du båden ansvarsforsikret hos First via Dansk Sejlunion Bådforsikring - så er der godt nyt. 

Til trods for, at Folketinget i løbet af foråret lægger op til skærpede forsikringskrav for speedbåde, så fastholder First de nuværende priser på speedbådes ansvarsforsikring (5-700 kr., alt efter motorkraft). Tilbuddet gælder også sejlklubber, der har RIB'er forsikret via Dansk Sejlunion Bådforsikring (her er prisen 150 kr.).

Få mere at vide om Dansk Sejlunion Bådforsikring

"Dette her er et eksempel på, hvordan fællesskabet i Dansk Sejlunion kan bruges til at sikre klubber og bådejere fordelagtige vilkår," siger sejladschef i Dansk Sejlunion, Steen Wintlev.

Objektivt ansvar
Omdrejningspunktet er en varslet lovændring, som Folketinget skal behandle i løbet af februar. Bliver forslaget vedtaget, vil speedbåde (og vandscootere) fremover være underlagt krav om lovpligtige ansvarsforsikringer baseret på objektivt ansvar. Netop bestemmelsen om objektivt ansvar vil være en markant udvidelse i forhold til de nuværende culpa-baserede ansvarsforsikringer for speedbåde.

"Siden regeringen varslede lovforslaget om objektivt ansvar i oktober 2017, har vi ført dialog med vores forsikringspartner First med henblik på at kunne tilbyde en løsning, så klubber og speedbådsejere kunne undgå den store ekstraregning, der ellers vil være udsigt til, når forsikringsvilkårene bliver underlagt objektivt ansvar," forklarer Steen Wintlev.

Vigtig forskel at være organiseret
"Her har First vurderet, at hvis man som klub eller speedbådsejer er organiseret i Dansk Sejlunion, så er det et udtryk for, at man har en ansvarlig og kompetent tilgang til dét at sejle speedbåd."

De speedbåde, der allerede i dag er ansvarsforsikret via First og Dansk Sejlunion Bådforsikring, vil - når loven træder i kraft - automatisk blive konverteret til nye forsikringer baseret på objektivt ansvar. Det samme vil gælde nye ansvarsforsikringer, der tegnes, indtil lovændringen bliver endeligt vedtaget i Folketinget.

"Når vi har den endelige lovtekst, så vil vi sammen med First tage en ny vurdering. Forhåbentlig vil vi også efterfølgende kunne fastholde det nuværende prisniveau," siger Steen Wintlev.

Ændring følger af vandscooter-tragedie
Baggrunden for de skærpede forsikringskrav fører tilbage til sidste års vandscooter-tragedie i Københavns Havn, hvor to unge kvinder mistede livet.

Ulykken har allerede fået konsekvenser med indførelse af et obligatorisk vandscooter-kørekort, gældende fra 1. januar 2018. Derudover har regeringen varslet krav om obligatorisk ansvarsforsikring for vandscootere - og har ved samtidig taget speedbådene med i samme regelsæt.

Forslaget ventes fremsat i Folketinget i løbet af februar.

Hvad er objektivt ansvar?
Objektivt ansvar betyder, at man som fører af en vandscooter/speedbåd kan pålægges et erstatningsansvar uden at have handlet forsætligt eller uagtsomt. Samme regler gælder i dag i biltrafikken. Objektivt ansvar er en udvidelse i forhold til de eksisterende ansvarsforsikringer for speedbåde, hvor føreren alene er erstatningspligtig, når man beviseligt har handlet "ansvarspådragende".

Hvornår er motorbåden en speedbåd?
Din motorbåd er en speedbåd, hvis motorkraften målt i kw (hk x 0,74 = kw) overstiger længde x længde + 3.

Eksempel: En fem meter lang båd med en 50 hk påhængsmotor. (50 x 0,74 = 37 > 5 x 5 + 3 = 28). Motorkraften er det højeste tal, dermed er det en speedbåd, hvortil der kræves speedbåds-kørekort - og båden vil være omfattet af de skærpede forsikringskrav.