Dansk Sejlunion10. november 2017 14:09 af Flemming Ø. Pedersen

Over 200 klar til Klubkonference - se det endelige program

Se Klubkonferencens program på klubkonferencen.dk

Dansk Sejlunions Klubkonference 2018 foregår i Vingsted 17.-18. november. Tilmeldingen er stadig åben - se det komplette program på klubkonferencen.dk.

Nu er der kun få dage til Dansk Sejlunions Klubkonference 2018. Temaet for årets konference er "den synlige sejlklub".

Det indebærer, at en stor del af oplæggene på konferencen på forskellig vis handler om, hvor sejlklubben kan stå stærkere og mere synligt over for medlemmer, sponsorer, politikere, myndigheder, presse osv.

Samtidig vil der være masser af oplæg om klubudvikling og gode eksempler på vellykkede tiltag fra sejlklubber rundt om i landet.

Shop din egen Klubkonference
De mange oplæg og workshops vil som altid være fordelt hen over lørdag, hvor den enkelte deltager har mulighed for at "shoppe" rundt blandt de emner, der er mest relevante i egen klub.

Tilmeldingen er fortsat åben her  

Som altid er der også fælles oplæg for alle på Klubkonferencen. I år med bl.a. Mikkel Anthonisen, læge og idémand bag Oceans of Hope-projektet, som han fortæller om.

Og fra Center for Ungdomsstudier kommer ungdomsforsker Søren Østergaard med et oplæg om den nyeste viden inden for om unges fritidsliv og interesser. For to år siden leverede samme Søren Østergaard et utroligt medrivende oplæg, som mange deltagere lod sig inspirere af efterfølgende.

Se program på klubkonferencen.dk
Klubkonferencen har sin egen (mobilvenlige) hjemmeside med oversigt over alle temaer, moduler, oplægsholdere og klokkeslet. Se det hele på klubkonferecen.dk

Med mindre end en uge til konferencens start har antallet tilmeldte passeret 200 (inkl. Vild med Vand-projektets deltagere).