Dansk Sejlunion19. september 2017 10:24 af Henrik Tang

Middelfart Sejlklub - godkendt som Sportsklub

Torsdag i sidste uge blev Middelfart Sejlklub officielt godkendt som sportsklub jf. Dansk Sejlunions koncept af samme navn.

Processen imellem Middelfart Sejlklub og Dansk Sejlunion har stået på siden foråret, og sund skepsis er blevet vendt til en fælles interesse i at styrke indsats og kompetencer til gavn unge og voksne jollesejlere i Middelfart Sejlklub. Godkendelsen som sportsklub blev fejret med solens frembrud efter uvejr, en tale af Middelfarts borgmester og Cocio og franske hotdogs fra den lokale sponsor, Catering Engros.

Middelfart Sejlklub er landets femte klub under Dansk Sejlunions nye klubkoncept. Processen med godkendelse har stået på siden foråret hvor klubben for første gang henvendte sig til Dansk Sejlunion. Det har været en meget fin proces, hvor sund skepsis i klubben forsvandt til fordel for stor lyst og motivation til at samarbejde.

”Jeg har skullet synliggøre, at det at være klub med godkendt sportsligt udviklingsmiljø ikke er lig med en elitær tilgang til klubarbejde. At være med i konceptet betyder blot samarbejde om at skabe gode sportslige rammer om klubbens aktiviteter med udspring i klubbens unge sejlere”, fortæller talentudvikler i Dansk Sejlunion, Jan Christiansen, og fortsætter: ”I processen har jeg jævnligt været i klubben for at tage del i træningen og for sammen med klubbens sejlere, trænere og ungdomsleder at udpege de indsatsområder, der vil give mest mening at udvikle på. Og det har været en meget positiv proces som vi ønsker at fortætte indenfor konceptets rammer.”

Fokus på trænerkompetence og personlig udvikling af sejlere

De to fokusområder, som klub og forbund sammen har sat for det kommende års arbejde, er trænernes kompetence og personlig udvikling af sejlere.

I forhold til trænernes kompetencer har Middelfart Sejlklub en stor gruppe trænere med Dansk Sejlunions træneruddannelse. Dér, hvor kompetencerne skal styrkes, bliver indenfor klassespecifik viden og indenfor træningsmetode - altså svar på eksempelvis spørgsmålene "Hvordan træner man bedst de grundlæggende teknikker i 29er?"; "Hvilke metoder og processer anvendes til at udvikle starter eller taktisk forståelse?"; eller "Hvordan arbejder vi med sportspsykologi i træningen?"

Talentudvikler, Jan Christiansen, fortæller: ”Vi har en række redskaber, vi kan tage i anvendelse sammen med klubber. Dels er vi to mand i DS ,som jævnligt vil være at finde i klubberne med godkendt sportsligt udviklingsmiljø med henblik på at supervisere og udvikle træningen. Og så har vi fællesskabet, hvor både workshops om relevante emner eller mesterlære kan være relevante indsatser. Eksempelvis tilbyder vi mesterlære i forbindelse med den kommende U42 lejr. Her vil interesserede klubtrænere kunne komme med nogle af landets bedste trænere og lære om metoder og redskaber direkte af dem”.

Borgmesterens opmærksomhed på sportsklubben

Ud over bestyrelsesmedlem i DS, Jens Haugaard og sportschef Thomas Jacobsen, deltog Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen, også fejringen. I sin tale udtrykte borgmesteren glæde over en styrkelse af miljøet og klubbens aktiviteter til fordel for de unges muligheder i byen. Middelfart er ikke elitekommune under Team Danmarks ordning, men byen ønsker at styrke de lokale foreningsmiljøer og sportslige aktiviteter i byen, herunder Middelfart Sejlklub.

Flere klubber på vej mod sportslige udviklingsmiljøer – alle kan være med

Klubkonceptet handler om sportslige aktiviteter og miljøer med udspring i aldersgruppen 15-23 år. Konceptrammen er meget fri og der skal være plads til, at så mange klubber som muligt kan indgå i samarbejdet. Idéen er, at vi i fællesskab imellem klubberne og med Dansk Sejlunion udvikler og deler så meget viden om unge, træning og aktiviteter, miljø og ressourcer vi kan. Det centrale i konceptet er, at Dansk Sejlunion bliver en tæt partner til klubbens træningsmiljø og er i løbende dialog med sejlere, trænere og ungdomsledere om klubbens aktiviteter og udviklingspotentiale.

Læs mere om konceptet her.

Kontakt Jan Christiansen på telefon 21270071 for yderligere oplysninger.