Dansk Sejlunion30. juni 2017 08:36 af Flemming Ø. Pedersen

Tanker til sommertogtet

Nyd sommerens sejlture - og brug også lidt af tiden på at planlægge efterårets opgaver, hvor bl.a. kommunalvalget spiller en rolle, skriver formand Line Markert.

Nyhedsbrev fra Dansk Sejlunions formand, Line Markert...

Kære sejlere og klubledere

Så er sejlersæsonen i gang. Lige nu ligger jeg med hele familien i Thurø Bund, hvor vi nyder sommersejlads for de små og almindelig sejlerglæde og gæstfrihed.  

Tirsdag den 27. juni gik Dansk Sejlunions ledelse og bestyrelse i land for en kort bemærkning og brugte dagen på at tale om aktuelle og fremtidige udfordringer og opgaver for alle klubberne og Dansk Sejlunion. I kan læse et resumé fra vores gode dag på Dansk Sejlunions Facebookside

Inden I kaster fortøjningerne og drager ud i sommerfarvandet, så tag evt. et første skridt ind i efteråret og næste års sæson:

  • Kommunerne er begyndt at forhandle om næste års budgetter. De sidste forhandlinger finder sted sidst i august eller starten af september. Det er valgår, så giv byrødderne en mulighed for at gå til valg på, at de støtter kommunens aktive fritidsliv - det kan være opbakning til et stævne i 2018, en indsats for at forbedre ledelsen i klubben eller samarbejdet på tværs af havnen - eller et andet projekt. Har I brug for sparring til, hvad der kunne være indgangen til jeres dialog med kommunen, så tag fat i jeres klubkonsulent. Er I i tvivl om, hvem jeres klubkonsulent er, så se her

  • Sejlklubberne er også gode medspillere på heldagsskolen - også et godt afsæt for en god dialog med kommunen - og et godt sted at åbne børnenes øjne for sejlads som en oplagt fritidsaktivitet.

  • Forbered næste sæsons bestyrelsesarbejde i sejlklubben. Giv hvert bestyrelsesmedlem et postkort i lommen eller dedikér en side i logbogen til de gode ideer eller opsamlingspunkter, der skal med ind i bestyrelseslokalet, når I har fortøjet efter sommerens togter, og det er tid til at koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet igen.

Bestyrelsesmedlemmerne i sejlunionen har alle én eller flere opgaver i tasken til sommerturen, som vi skal videre med inden næste bestyrelsesmøde.

Fritidssejleruddannelserne
I Dansk Sejlunion kommer vi til at bruge en del af sommeren på at forberede overtagelsen af fritidssejleruddannelserne.

Fra 1. september, er det vores fællesskab, som skal stå for administrationen af uddannelserne. Der skal godkendes censorer, og vi skal i gang med at se på, hvordan vi kan gøre uddannelserne endnu bedre og mere tidssvarende.

Jeres klubber skal være med til at bidrage med dygtige censorer og gode ideer til at gøre uddannelsesmaterialet nærværende og værdifuldt i jeres sejlerskoler. Ud over de grundlæggende uddannelser, håber jeg, Dansk Sejlunion kan finde ressourcer i efteråret til arbejdet med videreuddannelse af dem, der kan sejle, og som gerne vil bygge ovenpå kompetencerne - fra tirsdagsmatch til distancesejlads, fra tur til tirsdagsmatch, fra klassebådskonkurrencer til tursejlads med familien.

Der er nogle gode ideer og eksempler rundt omkring. De ideer vil vi gerne hjælpe med at formidle og videreudvikle.

Sejlerlandsholdet
Og så arbejder vi videre med at finde stærke samarbejdspartnere. Sejlerlandsholdet er vores fælles hold af de bedste sejlere fra Dansk Sejlunions medlemsklubber. Det er en del af vores DNA.

Sejlerne på holdet er skabt af fællesskabet og energien i klubberne. Det er et flot eksempel på, hvad vi kan opnå i fællesskab. Holdet har fået en ny identitet, som vi bruger i kommunikationen med eksterne parter.

Læs mere om holdet og snyd ikke dig selv for deres første video her 

Tanken er, at vi med mange små videofilm som denne skal give vores samarbejdspartnere mulighed for at stille sig på skuldrene af de værdier og ambitioner, som Danish Sailing Team står for - og derigennem gøre partnernes markedsføring endnu stærkere. Har I nogle i jeres netværk, som kunne være med til at dele passionen, så meld endelig ind!

Sommerens mange stævner
Lige nu, mens jeg skriver dissse linjer, er over 100 startende både på vej Sjælland Rundt. Takket være ildsjæles målrettede indsats er denne klassiker på vej tilbage med fornyet styrke.

Foruden distancesejladser byder sommeren på en række mesterskabsstævner, der trækker topsejlere fra hele verden til Danmark. Om lidt begynder Star-VM i Troense, efterfulgt af Formula 18-VM i Vallensbæk, VM for X-35 i Skovshoved, Contender-VM i Sønderborg, OK-EM i Faaborg, Folkebådenes Gold Cup i Kerteminde og så den store VM-testevent i Egå.

De frivillige skaber oplevelserne 
Til alle stævnerne knokler sejlklubbernes frivillige kræfter i døgndrift for at give sejlere fra nær og fjern den bedst mulige oplevelse.

Det samme gælder for de mange frivillige, der hjalp med at skabe Havnens Dag, den 10. juni, og som nu støtter op om Sommercamps og Sommersejlads, hvor sejlklubber giver børn og unge nogle fantastiske ferieoplevelser med sejlsport og fællesskab. Disse aktiviteter er forhåbentlig med til at trække nye ansigter ned på havnen og ind i klubben. 

Jeg har stor respekt for de mange mennesker, som bruger en del af sommerferien på at give andre nogle uforglemmelige oplevelser. Vis de frivillige jeres anerkendelse ved at tage ud og opleve nogle af alle disse fantastiske stævner og aktiviteter!

Rigtig god sommer og god sejltur. Jeg håber at møde nogle af jer på og ved vandet. 

De bedste sejlerhilsner
Line