Dansk Sejlunion22. maj 2017 09:41 af Flemming Ø. Pedersen

Sportsbådene rykker frem - opdateret Danmarkskort

Flere og flere sejlklubber investerer i sportsbåde med det formål at skabe attraktive sejladstilbud for medlemmerne. Her er et opdateret kort med de cirka 60 sportsbåde, som klubber rundt om i landet i dag råder over.

Sportsbådene myldrer frem overalt. Inden for det seneste par år er antallet af sportsbåde i sejlklubberne mere end fordoblet, så der i dag er cirka 60 både til rådighed for klubsejlads rundt om i landet.  

Dansk Sejlunions medlemsblad SEJLER havde i nr. 1, 2017, et Danmarkskort med sportsbåde - et kort, der efterfølgende - og med beklagelse - viste sig at være mangelfuldt. Nu er kortet opdateret om end med forbehold for, at der hele tiden er nye bådinvesteringer på vej rundt omkring.

Se det opdaterede Danmarkskort med sportsbåde (opdateret juli 2017)

Da kortet i februar blev publiceret i SEJLER, fortalte to fynske klubber - Thurø Sejlklub og Nyborg Sejlforening - om deres brug af sportsbåde i klubregi. De to klubber har investeret i både på forskellige niveauer. Men målet med det hele har de til fælles - at skabe attraktive tilbud for klubbens sejlere. Ikke mindst de unge.

Thurø Sejlklub: både på vandet hele ugen
Thurø Sejlklub er om nogen gået ”all in” på sportsbådssejlads. Klubben har investeret i hele tre J/70’ere – og arbejder endda på at skaffe en fjerde!

”Vores klubbåde er i høj grad omdrejningspunktet i klubben. Bådene bruges af alle afdelinger, og de er fuldt bookede fire dage om ugen gennem hele sæsonen,” forklarer Henrik Meyer fra Thurø Sejlklubs J/70-udvalg.

Bådene bruges til aftensejladser, ungdomsafdelingen bruger dem, sejlerskolen har undervisning i dem, klubbens store gruppe af pigesejlere (voksne kvinder) er flittige brugere, og ydermere afvikler klubben korte fleetsejladser i de tre både – her er andre klubber ofte med.

Med bådene konstant på vandet kan driftsøkonomien hænge sammen.   

Attraktive på alle niveauer
”Vores vision er at skabe et samlet miljø på tværs af klubbens sejlere. Her er J/70’erne ideelle, fordi de er attraktive for sejlere på alle niveauer, og der bliver delt viden og læring på kryds og tværs,” forklarer Henrik Meyer. 

Bådene bookes online via klubbens hjemmeside - det skal være nemt og hurtigt.

”Der er en øjeblikkelighed, når du trykker på et par knapper og snart efter er ude at sejle. Vi tror på, at fleksibiliteten og den nemme adgang til gode sejladsoplevelser for sejlere på alle niveauer er en nøgle til fremtiden sejlklub," siger Henrik Meyer. 

Nyborg Sejlforening: brugte både til gode priser
Fra Thurø er der 30 km op langs kysten til Nyborg. Som de fleste andre klubber kender også Nyborg Sejlforening til udfordringen med at skabe attraktive tilbud for de 17-19-årige, der vokser ud af ungdomsjollerne. Klubben overvejede at købe en J/70'er - Dansk Sejlunions anbefalede klubbåd.

"Men det var for stor en investering for en klub i vores størrelse. Også fordi vi i bedste fald højest kunne få én J/70'er," fortæller klubformand Jens Haugaard.

"Til gengæld fandt vi ud af, at der i England, Tyskland og Holland er et stort marked for brugte SB20'ere, og det er en båd, der har hele paletten af fart og sjove egenskaber."

En mand fra klubben blev sendt til England - og kom hjem med de første to SB20'ere foruden ekstra sejl, master og andet. En tredje båd blev hentet i Bologna i Italien, hvor sælgeren var så begejstret over klubbens SB20-initiativ, at han spontant smed bl.a. tre gratis storsejl oven i pakken.

"Vi har mødt SÅ utrolig stor åbenhed og velvilje hos sælgerne," fortæller Jens Haugaard begejstret om handlerne, hvor besvær med lang transport og indregistrering af trailere rigeligt bliver opvejet.

Sejlads for gymnasielever
Klubben bruger SB20'erne til ugentlige tirsdagssejladser, ungdomssejlerne bruger bådene, de kan også lejes på timebasis - og som et nyt initiativ med spændende perspektiver indgår bådene i et skolesamarbejde med Nyborg Gymnasium. Det særlige er, at gymnasiet har en kostskole tilknyttet - bl.a. med mange elever fra Ærø - så her øjner klubben oplagte muligheder for at rekruttere nye, unge sejlere.

 "Unge vil jo ikke sejle hvad som helst. Det skal enten være noget med foils eller også sådan noget som dét her (sportsbåde, red.). Ellers er det ikke attraktivt for dem," konstaterer Jens Haugaard.

"Der kan være op til fem-seks stykker i en SB20'er, og alle kan hænge. Mit indtryk, at de synes, det er evig skægt," siger han om de foreløbige erfaringer med bådene.

En god brugt SB20'er, der er 6-8 år gammel, kan købes for 60-70.000 kr., inkl. sejl og udstyr. To nærliggende klubber, Egensedybet og Skælskør Amatør-Sejlklub, har købt hver sin SB20 - inspireret af Nyborgs erfaringer. Dermed er der nu skabt et regionalt miljø, som de tre klubber vil bygge videre på i en kommende sæson.        

Klar strategi er vejen til medlemsvækst
Sejlklubber med en klar strategi - og som investerer i udvikling og nye aktiviteter - har de bedste forudsætninger for medlemsvækst, viser data fra undersøgelsen Havets Motionister.

Se Havets Motionister her