Dansk Sejlunion18. marts 2017 09:22 af Flemming Ø. Pedersen

Så er Dansk Sejlunions generalforsamling i gang

Cirka 150 deltager i generalforsamlingen. Her ankommer de første...

Lørdag den 18. marts afvikler Dansk Sejlunion generalforsamling 2017. Det foregår på Hotel Christiansminde i Svendborg.

Dansk Sejlunions generalforsamling 2017 markerer skiftedag på formandsposten. Efter syv år træder Hans Natorp tilbage - han afløses af Line Markert, eneste kandidat til formandsposten.

Derudover skal der vælges fire menige medlemmer til Dansk Sejlunions bestyrelse.

Blandt de øvrige punkter på dagsordenen er fremlægning af regnskab og budget, uddeling af ærestegn og - ikke mindst - uddeling af Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2017.

Generalforsamlingen afvikles på Hotel Christiansminde i Svendborg, kl. 13.00 - 17.00. Inden da, kl. 10-12, er der møder i flere af Dansk Sejlunions netværk.

➜ FØLG dagens forløb på Dansk Sejlunions Facebookside