Dansk Sejlunion15. februar 2017 13:16 af Flemming Ø. Pedersen

Line Markert - eneste kandidat til formandspost i Dansk Sejlunion

Line Markert, Hellerup Sejlklub, står til at blive første kvindelige formand i Dansk Sejlunions 104-årige historie. Valget finder sted på generalforsamlingen den 18. marts.

Når sejlklubbernes delegerede samles på Hotel Christiansminde i Svendborg den 18. marts, er der lagt an til en historisk generalforsamling i Dansk Sejlunion. Historisk fordi sejlunionen for første gang siden stiftelsen tilbage i 1913 står til at få en kvindelig formand.   

40-årige Line Markert fra Hellerup Sejlklub er eneste kandidat på stemmesedlen, når de delegerede skal vælge afsløseren for Hans Natorp, der træder tilbagte efter syv år på formandsposten.

Fristen for at indstille kandidater udløb mandag den 13. februar - uden at der var indløbet yderligere navne ud over Line Markert, som Hellerup Sejlklub indstillede tilbage i november.

Se Line Markerts valgoplæg her

"En kæmpe opgave"
"En kæmpe opgave. Mange store og spændende udfordringer, som jeg glæder mig til! Og som jeg håber, hele Sejlerdanmark vil være med til at løfte. Vi skal skabe sejlerglæde, og på den korte bane har vi en stor opgave med at skaffe sponsorer og samarbejdspartnere, der skal sikre det økonomiske fundament (for Dansk Sejlunion, red.)," skrev Line Markert i en Facebook-kommentar kort efter, det stod klart, at hun ville blive eneste formandskandidat ved generalforsamlingen i Svendborg.

Line Markert besøger BOAT SHOW 2017 - se video  

Line Markert, der er advokat i det civile liv, kommer med et solidt erfaringsgrundlag, efter hun første gang blev valgt ind i Dansk Sejlunions bestyrelse i 2014 - og siden genvalgt i 2016 til en ny toårig periode. Hun har således været tæt involveret i bl.a. udformningen af DS Strategi 2018, der udstikker de aktuelle prioriteringer i Dansk Sejlunion.

Valg til bestyrelsen
Foruden formandsposten er der fire menige pladser i Dansk Sejlunions bestyrelse på valg. Jesper Andersen og Christian Hangel har meddelt, at de genopstiller, mens Jørgen Larsen har valgt at trække sig efter én periode i bestyrelsen. Christina Nielsen træder ud af bestyrelsen efter at have opnået de, ifølge vedtægterne, maksimale tre genvalg.

Yderligere tre eksterne kandidater stiller op til bestyrelsesvalget. Da Line Markert kan forvente valg til formandsposten, opstår der en ekstra ledig bestyrelsespost. Alle tre kandidater kan således se frem til at opnå valg til den nye bestyrelse.

Alle kandidater vil snarest muligt blive præsenteret med valgoplæg her på sejlsport.dk.