Dansk Sejlunion30. januar 2017 20:14 af Henrik Tang

Klubudviklingsprisen 2017 - Stem på din favorit

Sidste års vinder af prisen, Ilene Eriksen fra Yachtklubben Furesøen. Foto: Flemming Ø. Pedersen, Dansk Sejlunion

Hvem skal hædres for en særlig indsats i sejlsporten? Dansk Sejlunions Klubudviklingspris 2017 anerkender det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet.

Hvad er Klubudviklingsprisen?

Klubudviklingsprisen - tidligere kendt som TORM Prisen - er Dansk Sejlunions anerkendelse af et målrettet initiativ, en nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats i udvikling af klubliv og sejlsport. Dansk Sejlunion tildeler prisen til en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en enkeltperson, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet – eller fået sejlere på vandet i flere timer.

Frem til d. 31. dec. kunne man indstille kandidater til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Ud fra de indstillede kandidater har Dansk Sejlunion nomineret 7 kandidater, der er gået videre i slutspurten om at vinde den eftertragtede pris. Med prisen følger en vandrepokal og 25.000,- kr. øremærket til udvikling af sejlsporten.

Hele Sejlerdanmark kan stemme!

I perioden fra d. 30. januar til d. 5. marts kan sejlere, frivillige og andre i sejlsporten stemme på de nominerede kandidater. Sejlerdanmarks stemmer tæller med i afgørelsen, når priskomitéen træffer et valg om den endelige vinder. Vinderen af Klubudviklingsprisen offentliggøres på Dansk Sejlunions generalforsamling d. 18. marts.

Se mere om Dansk Sejlunions Klubudviklingspris ved at trykke på banner øverst til højre.

Stem på din favorit ved at trykke her

Mød de nominerede til Klubudviklingsprisen 2017:


Steen Asger Frederiksen / Kerteminde Sejlklubs Sejlerskole

Steen Frederiksen Gennem utallige år har Steen Asger Frederiksen været ildsjælen og drivkraften bag succes i Kerteminde Sejlklubs Sejlerskole. Steen er en inspirerende person, der arbejder målrettet med at udvikle og udnytte potentialerne i sejlerskole-tilbud. Tryghed, sikkerhed og fællesskab er de bærende principper, når Steen samler frivillige kræfter til at løfte opgaver og arrangementer i sejlerskolen. Herunder er Steen blandt de bærende kræfter bag Dansk Sejlunions Sejlerskole Cup – en event der på 5 år er blevet en stor succes.


Jakob Frost / Faaborg Sejlklub

Jakob Frost

I Faaborg Sejlklub er aktivitetsniveauet højt for alle uanset alder. Ungdomsafdeling byder eksempelvis på træning 2-3 gange ugentligt, fællesspisning, krabbeklub, træningslejre, sommerlejre og udvikling af nye koncepter i samarbejde med andre klubber. For de voksne sejlere er der et stort udbud af aktiviteter, hvad enten man er kapsejladslysten eller har lyst til at sejle på tur for oplevelsens skyld. Fællesnævneren for alle aktiviteter er at man er en del af ”én klub”. I front for klubbens succes står formand Jakob Frost, der også er medlem i Sejlsportsligaens bestyrelse.


Bent Niss / Nordjysk Windsurfing Klub

Bent Niss

Glæden og det inkluderende aktive fællesskab er i fokus, når Bent Niss går forrest i en ambitiøs men samtidig afslappet indsats for at udvikle tidssvarende tilbud i klubber og at afholde aktiviteter på tværs af bredde og elite i boardsport-miljøet. En oprigtig nysgerrighed i andre mennesker er kendetegnende for stor succes i en lang række projekter, hvor Bent har været primus motor. Kombinationen af evnen til at stå ved sine meninger, at arbejde målrettet og at være en beskeden person, der formår at engagere mange frivillige, gør Bent til en person med et nærværende og smittende drive.


J/70-udvalget i Thurø Sejlklub

Thuroe

Klubudvikling en naturlig del af klublivet i Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklubs J/70-udvalg har eksempelvis taget initiativ til at bruge Sejlsportsligaen som løftestang for klubudvikling, idet en konstruktiv og markant udvikling i klubben samler forskellige afdelinger og aktiviteter omkring klubbens J/70-både. Udvalget har formuleret en vision om at samle mennesker omkring sejlsport på tværs af alder og køn og har skabt et koncept, der på en brugervenlig måde giver alle medlemmer adgang til at dyrke sejlads i moderne kølbåde. Et af formålene med klubudviklingsprojektet er at skabe en naturlig overgang mellem ungdomssejlads og voksensejlads.


Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsoer

Gennem et ambitiøst og målrettet arbejde har man i Korsør Sejlklubs ungdomsafdeling formået at skabe et attraktivt tilbud og miljø for juniorsejlere på få sæsoner. Ungdomsafdelingens nøgleperson er Christian Houkjær, som lader sig inspirere af gode eksempler fra andre klubber, hvorefter eksempler og idéer omsættes til handling og aktiviteter. Med en utrættelig energi arbejder Christian og teamet i ungdomsafdelingen for, at ungdomsarbejdet skal bringe yderligere liv i havnen på tværs af alder – både på den korte og den lange bane.


Trænerteamet i Bork Bådelaugs juniorafdeling

Bork

Et dygtigt og engageret trænerteam bestående af de tre unge sejlere, Lise Bennetsen, Mikkel Larsen og Bjarke Bendixen, har været afgørende for en positiv udvikling i Bork Bådelaugs ungdomsafdeling. Dels går trænerteamet professionelt til opgaven med at skabe sjove og lærerige sejladstilbud for juniorer, og dels er de forbilleder for juniorsejlerne i kraft af trænerteamets aktive deltagelse i kapsejlads i sportsbådsmiljøet. Samarbejde på tværs af klubber er også et område trænerteamet arbejder aktivt med, herunder at stå for planlægning og afholdelse af en regional sommercamp.


Niels Ole Sloth / Sletten Bådeklubs ungdomsafdeling

Niels Ole Sloth

Stor idérigdom, et dynamisk drive samt mange timers hårdt engageret arbejde fra Sletten Bådeklubs ungdomsleder, Niels Ole Sloth, har udgjort et væsentligt bidrag til en positiv udvikling i klubbens arbejde med børn og unge sejlere. Niels Oles indsats har medvirket til, at klubbens tilbud til børn og unge sejlere dækker lige fra rekrutterings-arrangementer i sommerferien til lokal, regional, national og international kapsejlads med flotte resultater i flere junior- og ungdomsklasser. Foruden et fokus på sejladsaktiviteter er Niels Ole særdeles aktiv i forhold til at fundraise målrettet til klubbens aktiviteter.

Stem på din favorit ved at trykke her