Dansk Sejlunion20. januar 2017 09:33 af Flemming Ø. Pedersen

Formandsvalg – frist for kandidater nærmer sig

Mandag den 13. februar udløber fristen for at melde sig som kandidat til formandsposten i Dansk Sejlunion. Bestyrelsen ønsker en bred debat om sejlunionens fremtid – og ser derfor gerne flere kandidater melde sig.

Den 18. marts afholder Dansk Sejlunion generalforsamling – og det bliver med et skifte på sejlunionens øverste post. Efter syv år fratræder Hans Natorp hvervet som formand. Hvem, der skal afløse ham, afgør de delegerede fra Dansk Sejlunions medlemsklubber.

Fristen for at indstille kandidater til formandsposten udløber mandag den 13. februar kl. 12.00. Foreløbigt har Hellerup Sejlklub indstillet Line Markert, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion siden 2014, som formandskandidat.

Formandsvalg med bredt afsæt
Dansk Sejlunions bestyrelse ønsker, at formandsvalget får et bredt afsæt, hvor flere kandidater giver deres respektive bud på sejlunionens fremtid.       

”En demokratisk valgproces vil altid blive styrket og opnå større interesse, hvis der er forskellige holdninger, visioner og indfaldsvinkler på bordet,” siger næstformand Henrik Voldsgaard.

”Derfor har bestyrelsen fra begyndelsen meldt ud, at vi gerne ser den vigtige formandspost besat på baggrund af et felt med flere kandidater på stemmesedlen.” 

Det er sejlklubberne, der indstiller kandidater til formands- og bestyrelsesposter i Dansk Sejlunion.

”Indtil videre er Line Markert opstillet af Hellerup Sejlklub. At hun er højt kvalificeret til posten, kan der ikke herske tvivl om. Men det samme vil kunne gælde andre. Derfor opfordrer vi som bestyrelse til, at mulige kandidater vil overveje at stille op, så sejlklubberne får det bedst mulige beslutningsgrundlag,” siger Henrik Voldsgaard.

Yderligere fire på valg
Ud over formandsposten er yderligere fire bestyrelsesposter i Dansk Sejlunion på valg ved generalforsamlingen. Jesper Andersen og Christian Hangel er på valg, Jørgen Larsen har meddelt, at han ikke genopstiller, og Christina Nielsen træder ud af bestyrelsen efter at have siddet i den fulde periode med tre genvalg.   

”Jeg håber at mange klubber vil opstille kandidater, så vi får et kandidatfelt, der er repræsentativt for sejlklubberne i Dansk Sejlunion, ligesom jeg også håber, der bliver mulighed for at få ungdommen repræsenteret i bestyrelsen,” siger Voldsgaard.

 Få mere at vide
Alle med interesse for bestyrelsesvalget, ikke mindst formandsposten, kan få mere at vide ved at kontakte Henrik Voldsgaard på telefon 2016 0650 eller mail: henrik@voldsgaard.com.