Dansk Sejlunion22. november 2016 07:34 af Flemming Ø. Pedersen

Hvad siger sejlerne om livet i sejlklubberne?

1900 klubsejlere har deltaget i medlemsundersøgelsen - tredje og sidste del af Havets Motionister, som nu er klar til endelig præsentation. Se, hvad klubmedlemmer fortæller om sejlerlivet og læs den samlede rapport her på sejlsport.dk.

Efter to års arbejde ligger undersøgelsen Havets Motionister klar i sin endelige form - bestående af tre delrapporter, som til sammen udgør den hidtil mest omfattende kortlægning af livet i de danske sejlklubber.

Se Havets Motionister med de tre delrapporter

Tredje og sidste delrapport i Havets Motionister består af en medlemsundersøgelse, hvor det er sejlklubbernes menige medlemmer, som har svaret på en lang række spørgsmål om, hvordan de oplever deres tilknytning til sejlsporten og klublivet. 1900 medlemmer fra hele landet og i alle aldre har besvaret undersøgelsen, så datagrundlaget er solidt og repræsentativt.

Tilfredse medlemmer
Helt overordnet går det godt i de danske sejlklubber, når man spørger medlemmerne. 70 procent er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med aktiviteter og medlemsfordele i deres sejlklub. Blot 7 procent er "utilfredse" eller "meget utilfredse".

Bestyrelser har opbakning
Undersøgelsen viser også, at klubbernes bestyrelser nyder stor opbakning blandt medlemmerne. 66 procent er godt tilfredse med bestyrelsens indsats i klubben - kun 6 procent er utilfredse. Resten forholder sig neutralt til spørgsmålet.

Nytænkning halter
Medlemmerne siger videre, at klubberne er gode til de traditionelle opgaver så som kapsejladser, sejlerskole, fælles sejlture og sociale klubaktiviteter. Til gengæld halter nytænkningen. "Udvikling af nye aktiviteter" ligger helt i bund, når man spørger medlemmerne om, hvor klubben laver det bedste stykke arbejde.

Medlemsundersøgelsen indeholder mange andre resultater om bl.a. frivillighed i klubberne, sociale aktiviteter, økonomi og meget andet, som i den kommende tid skal gennemanalyseres og diskuteres - for efterfølgende at indgå i Dansk Sejlunions fremtidige prioriteringer inden for klubudvikling og medlemsrekruttering.  

Hør mere på Klubkonferencen
Første mulighed for at diskutere Havets Motionister med Dansk Sejlunion og med et bredt udsnit af sejlklubber bliver ved Dansk Sejlunions Klubkonference 25.-26. november i Vingsted.

På fredag den 25. november kl. 18 åbner konferencen med en præsentation af undersøgelsen - leveret af Michael Fester, analytiker fra Danmarks Idrærtsforbund. 

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Klubkonferencen, så kan du nå det endnu. Tilmelding kan ske her