Dansk Sejlunion27. juli 2016 18:20 af Henrik Tang

Rekord stor deltagelse til sommeraktiviteter

Peter Toft (Arkiv)
Foto: Peter Toft (Arkiv)

Sommerferien har været – og er stadig – tæt pakket med sommeraktiviteter for børn og unge sejlere.

I 2016 har klubber arrangeret over 40 sommeraktiviteter for børn og unge sejlere, hvoraf størstedelen er i et samarbejde med Dansk Sejlunion.

Både antallet af sejlere og sommeraktiviteter er rekord stort i 2016. Alene i de første uger af sommerferien var der ca. 800 børn og unge sejlere ude at boltre sig i bølgen blå til over 25 sommeraktiviteter.

I de sidste uger af sommerferien løber der flere sommeraktiviteter af stablen. Til de over 40 sommeraktiviteter er det samlede deltagerantal ca. 1200 børn og unge sejlere – foruden de mange hundrede børn, der introduceres til sejlads i samarbejde mellem klubber og kommuner.

Én af nøglerne til attraktive fællesskaber

Bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion, Christian Hangel, som har særligt fokus på breddearbejdet inden for ungdomsrådet, og som i øvrigt selv gennem mange år har været tovholder på én af de største sommercamps, betragter sommeraktiviteter som et kerneområde inden for ungdomsarbejdet. Christian Hangel fortæller:  

”Det er virkelig positivt, at der i år er så mange sommeraktiviteter, og at tilslutningen er så stor. Der er flere ting, jeg gerne vil fremhæve i forhold til fremgangen på området.

Når klubber holder sommeraktiviteter, opbygges der ofte nogle solide kontakter på tværs af klubberne, der er virkelig vigtige for dén gruppe af sejlere, der ikke nødvendigvis sejler stævner. På det punkt er sommerlejre en meget væsentlig faktor for relationer mellem klubbernes sejlere. Og de stærke sociale relationer – uanset om de er skabt til sommercamps eller til stævner – er dét, der fastholder de unge i sejlsporten. Dét at man sejler sammen er helt afgørende for, at det er sjovt at sejle. Det gælder alle sejlere, om man er barn, ung eller gammel – og uanset niveauet, man sejler på. Og det er dét, det hele drejer sig om: at man har det sjovt med andre sejlere, og får fælles oplevelser og knytter venskaber.

Den anden ting, jeg vil fremhæve er, at sommeraktiviteter er sejlads i bedste sendetid. Vandet er varmt og vinden er for det meste god til målgruppen, så det er i sommerferien, børn og unge har muligheden for at få flere timer på vandet, end de ellers har mulighed for – ofte i løbet af en hel sæson.

En tredje ting er, at de regionale fællesskaber mellem klubber – særligt i provinsen – er afgørende for at skabe aktiviteter for de unge. Til den lejr, jeg er tovholder for, har der altid været 4-5 klubber, der har deltaget i efterhånden mange år, og det har været basis for nogle fællesskaber på tværs af klubberne, der også har været medvirkende til at styrke kapsejlads-delen på kredsniveau. Det gør også, at vi har fastholdt unge i alderen 15-25 år, som stadig sejler aktivt på forskellige niveauer, hvor nogle blandt andet er blevet sammentømret i et tursejlerfællesskab for unge. Sommeraktiviteterne er en stor mulighed for, at klubber med begrænset ungdomsarbejde kan få inspiration ved at deltage i sommercamps, så der bliver skabt kontakt mellem de unge sejleres forældre. Det kan være indgangen til at bryde en barriere for at deltage i andre aktiviteter som for eksempel at deltage i stævner, der ligesom sommeraktiviteter også er medvirkende til at knytte sociale relationer”, slutter Christian Hangel.