Dansk Sejlunion1. juni 2016 10:58 af Flemming Ø. Pedersen

Natorp træder tilbage som formand i 2017

Hans Natorp på talerstolen ved Dansk Sejlunions generalforsamling i april.

Hans Natorp stopper som formand midtvejs i sin valgperiode – ved generalforsamlingen i 2017. Det sker, efter han for få uger siden blev valgt som ny næstformand i Danmarks Idrætsforbund.

Efter syv år på posten stopper Hans Natorp som formand for Dansk Sejlunion ved generalforsamlingen i 2017. Det er midtvejs i den toårige valgperiode, som han på dette års generalforsamling i Svendborg blev valgt til uden modkandidater.

Den 30. april – tre uger efter generalforsamlingen – blev Natorp valgt som den ene af to nye næstformænd i Danmarks Idrætsforbunds (DIF) bestyrelse, og det er baggrunden for hans beslutning om at træde tilbage som DS-formand et år før tid.

Indsats uændret
”Selv om jeg ny får nye, tidskrævende arbejdsopgaver i DIF-regi, så forbliver min indsats i Dansk Sejlunion uændret frem til næste generalforsamling,” forsikrer Hans Natorp. ”Så ja, jeg får travlt,” tilføjer han.  

”Dog vil der ske visse ændringer. Vi er i gang med at fordele bestyrelsens opgaver på en anden måde, så flere medlemmer af bestyrelsen får mere synlige roller udadtil. Det handler også også om, at vi på et tidspunkt formentlig præsenterer en intern kandidat til formandsposten,” siger Natorp.

Læs mere i den nye udgave af Dansk Sejlunions medlemsblad SEJLER