Dansk Sejlunion10. april 2016 21:43 af Flemming Ø. Pedersen

Sådan gik det ved Dansk Sejlunions generalforsamling 2016

Flemming Ø. Pedersen
Dansk Sejlunions bestyrelse efter generalforsamlingen - med nyvalgte Peter Bjerremand som nummer tre fra venstre. Foto: Flemming Ø. Pedersen

Her følger et kort resumé med hovedpunkterne fra generalforsamlingen.

Dansk Sejlunions generalforsamling 2016 fandt sted på Hotel Svendborg i hjertet af Svendborg, lørdag den 9. april.

Generalforsamlingen var henlagt til det sydfynske i anledning af Svendborg Sunds Sejlklubs 150 års jubilæum i 2016. Klubben er dermed landets ældste – sammen med ligeledes jubilerende Kongelig Dansk Yachtklub.

Formand Hans Natorp bød de delegerede velkommen, advokat Michael Vilhelm Nielsen blev valgt som dirigent.

Populær vinder af TORM-Prisen
Første punkt på dagsordenen var uddeling af TORM-Prisen 2016. Direktør i TORM Fonden, Jens Bjergmose, motiverede valget af Ilene Eriksen, ungdomsleder og trænerchef i Yachtklubben Furesøen, som årets prismodtager.

Ilene var én blandt otte stærke kandidater til prisen, som foruden en gigantisk vandrepokal også rummer en check på 30.000 kr. øremærket til det videre klubarbejde.

Valget af Ilene var bl.a. begrundet i: Hun er en dygtig leder, der favner bredt og lægger stor energi i, at børn og unge sejlere på alle niveauer kan få gode oplevelser i sejlsporten året rundt. 

Generalforsamlingen hyldede Ilene Eriksen med stående ovationer - et populært valg som prismodtager.

Formandens mundtlige beretning
Efter frokostpausen fulgte formand Hans Natorps mundtlige beretning som første punkt. Natorp fokuserede bl.a. på Dansk Sejlunions udfordring med at sikre den fremtidige finansiering af unionens aktiviteter frem mod 2020 – og pointerede samtidig , at den første tredjedel allerede er hentet hjem.

Også DS Strategi 2018 var et centralt tema i beretningen. Den mundtlige beretning blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen. Beretningens skriftlige udgave kan læses her.

Fremlæggelse af regnskabet
Økonomichef Henrik Blakskjær fremlagde som næste punkt Dansk Sejlunions regnskab – der for 2015 gav et overskud på 104.000. Et samlet set tilfredsstillende resultat.

Regnskabet gav anledning til enkelte kommentarer, bl.a. i forhold til Sejlsportsligaens budgetoverskridelse på 389.000 kr.

Gråsten-sagen til debat og afstemning
På forhånd var det mest markante punkt på generalforsamlingens dagsorden spørgsmålet om Gråsten Sejlklubs eksklusion fra Dansk Sejlunion. Eksklusionen blev besluttet af Dansk Sejlunions bestyrelse i efteråret 2015 – en beslutning, som Gråsten Sejlklub ønskede forelagt generalforsamlingen.

I sit indlæg lagde formand Hans Natorp vægt på, at sagen grundlæggende er en lokal konflikt mellem Gråsten Sejlklub og et ekskluderet klubmedlem. Skulle generalforsamlingen beslutte at forkaste Gråstens Sejlklubs eksklusion fra Dansk Sejlunion, ville det rykke sagen op som en mellem Dansk Sejlunion/klubberne og hele den øvrige idræt i Danmark – begrundet i, at det dermed ville være Dansk Sejlunion som helhed, der ikke længere efterlevede idrættens love.

Lars Chresten Møller, der har været formand for Gråsten Sejlklub under konfliktforløbet, appellerede til sejlklubberne om at understøtte den lokale sejlklubs ret til selv at udelukke ballademagere. Han sagde også, at eksklusion af en hel klub, herunde de mange ungdomssejlere, er ude af proportion i forhold til sagens kerne, der er koncentreret om en enkelt person.

Væsentlig principiel sag for DIF
Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idrætsforbund, var inviteret tyil generalforsamlingen for at redegøre for DIF’s syn på konflikten.

Mølholm understregede, at sagen er ekstremt vigtig – også for DIF. Det handler ikke mindst om omverdenens tillid til, at idrætten kan ”holde orden i eget hus”, hvilket er én af forudsætningerne for eksempelvis at modtage offentlige tilskud.

Han sagde også, at DIF ikke vil acceptere en mildere sanktion end eksklusion, hvis en klub eller et forbund afviser at følge retssystemets afgørelser. ”Vi ville få anarki, hvis vi gav adgang til en mildere sanktion,” sagde Morten Mølgaard.

Flere delegerede var på talerstolen – nogle for at støtte Gråsten, andre for at støtte afgørelsen om eksklusion.

Aftemning - eksklusion stadfæstet
Til slut var der afstemning. Her blev resultatet: 17.520 stemme for eksklusion, 5.185 imod, 1201 blanke stemmer. Dermed blev Gråsten Sejlklubs eksklusion fra Dansk Sejlunion stadfæstet af generalforsamlingen.

Natorp genvalgt som formand
De sidste punkter på dagsordenen handlede om valg til forskellige tillidsposter.

Hans Natorp blev genvalgt for en toårig periode som formand for Dansk Sejlunion – der var ingen modkandidater.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Ligeledes blev Line Markert (Hellerup Sejlklub) og Henrik Voldsgaard (Aarhus Sejlklub) genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for de næste to år.

Mads Christensen (KDY) genopstillede ikke. Dermed kunne eneste nye kandidat, Peter Bjerremand (Horsens Sejlklub), vælges som nyt medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse uden modkandidat(er).

Ny i bestyrelsen
Peter Bjerremand er 57 år og har været aktiv sejler siden 70’erne. Han har mange års erfaring som frivillig leder i Horsens Sejlklub inden for bl.a. ungdomssejlads – og aktuelt som primus motor for ”On Board Horsens til OL”-kampagnen, der samler lokale kræfter, sponsorer m.fl. om Horsens-sejlerne Anne-Marie Rindom, Anette Viborg samt Maiken og Anne-Julie Foght Schütt i deres respektive bestræbelser på at sikre udtagelse til OL i Rio.

I det civile liv driver Peter Bjerremand et ejendomsselskab, han er gift og har to voksne sønner.