Dansk Sejlunion2. maj 2016 20:51 af Henrik Tang

Årets første TORM stævne er sejlet - det næste står for døren

TORM Grandprix serien er gået i gang. Maj er pakket med TORM Grandprix stævner – faktisk i alle weekender.

Flot TORM Junior Grandprix med skiftende vejr

I weekenden d. 30. april – 1. maj blev årets første TORM Junior Grandprix sejlet med Egå Sejlklub som arrangør. En kold lørdag betød røde næser og tophuer på vandet ude for Egå Marina, hvor der blev sejlet gode sejladser i forhold med udfordrende bølger. Søndag viste vejret sig fra en mere barmhjertig side med højere temperaturer, og da vinden havde fundet en stabil retning og styrke, blev der sejlet kapsejladser i solskinsvejr.

Sideløbende med TORM Junior Grandprix for Optimist A og Zoom8 afholdt Egå Sejlklub Jysk Rejsebureau Cup for Optimist B og C samt Laser 4.7. I alt talte stævnerne samlet 160 sejlere – en flot tilslutning ikke mindst taget i betragtning at, at TORM Grandprix seriens opstart ligger tidligt i sæsonen.   

Stævneresultat TORM Junior Grandprix i Egå

TORM Junior Grandprix: Jysk Rejsebureau Cup:
Optimist A Optimist C
Zoom8 Optimist B
Laser 4.7

Ny arrangørklub på banen til årets første TORM Ungdoms Grandprix

I alle weekender i maj kapsejles der i TORM Grandprix serien. Årets første TORM Ungdoms Grandprix afholdes af Nyborg Sejlforening, der har meldt sig på banen som ny arrangørklub.

Christian Larsen, som er en af initiativtagerne til at få TORM Grandprix til Nyborg, fortæller: ”Vi var lidt tid om at tage den endelige beslutning om at få TORM Grandprix til Nyborg, for vi skulle have afklaret, om vi kunne finde tilstrækkeligt mandskab. Men i samarbejde med Dansk Sejlunion har vi fundet løsninger, så vi sikrer os den sportslige kvalitet. Drivkraften for at holde stævner falder faktisk tilbage på en strategiplan, vi lagde med Dansk Sejlunion for to år siden. I planen var et af punkterne, at vi skulle lave ét til to stævner om året – blandt andet for at klubbens frivillige blev rystet bedre sammen og for at skabe lokal synlighed om klubben. En af vores målsætninger er, at vi skal vise aktiviteter i lokal og regional presse mindst én gang hver anden måned. Det har givet os tilgang af nye medlemmer – både børn og voksne – så vi forsøger at give den en skalle hele vejen rundt. Og vi hjælper hinanden hele vejen rundt på tværs af klubbens afdelinger. Det hele skal spille sammen, ja det skal, og på den måde får vi faktisk hele familier med i klubben. Børnene lærer at sejle, og forældrene lærer enten at sejle eller hjælper til i klubben. På den måde forsøger vi at skabe et stort fællesskab, og vi er stolte over at have 40 børn i en ungdomsafdeling, der stort set ikke havde sejlere for få år siden. Det at holde stævner er én af vejene frem for os”, slutter Christian Larsen.

Banecoach til sejlerne til TORM Ungdoms Grandprix

Til TORM Ungdoms Grandprix stiller Dansk Sejlunion med to banecoaches. Banecoaches vil være til stede for alle sejlerne og give feedback på sejlernes oplevelser. Som sejler er det en fordel at tage fat i banecoachen og fortælle om, hvad man ønsker hjælp til. På den måde kan banecoachen give god feedback på de relevante ting.

Banecoachen vil være på havnen fra tidlig morgen, og et passende stykke tid før starten bliver der holdt briefing på havnen. Alt afhængigt af vejr og vind vil banecoachen informere om strategi og taktik, og der kan også blive snak om de mere tekniske ting i forhold til bådens opsætning.

På vandet deler banecoachen tiden imellem alle klasser på banen. Det er således ikke afgørende, hvilken bådtype man sejler. Man skal blot tage kontakt til banecoachen og få en snak. Opgaven består helt enkelt i at inspirere, at observere og at give så meget feed-back som muligt til så mange sejlere og trænere som muligt.

Efter sejlads vil der både lørdag og søndag være en de-brief. Her vil banecoachen lave en opsummering på dagens sejlads, og han vil tage fat i de vigtigste generelle emner, der har været på dagen. Sejlerne kan også selv bidrage med sine overvejelser eller man kan stille spørgsmål til banecoachen og de andre sejlere. De-brief bliver ret hurtigt efter, at alle er på land igen.

Klubtrænere og private trænere opfordres til at deltage i aktiviteterne omkring banecoaches og at deltage i setuppet. Trænere opfordres også til at deltage i de fælles briefings og til selv at bidrage med inputs og spørgsmål. De to banecoaches til TORM Ungdoms Grandprix i Nyborg er Finn Beton Jensen fra KC Aarhus og Jan Christiansen fra Dansk Sejlunion.

Deltagende klasser

Til TORM Ungdoms Grandprix deltager følgende klasser:

  • Europe
  • Laser Standard
  • Laser Radial
  • 29er
  • Hobie 16 SPI

Se mere om klassernes aktiviteter samt TORM Ungdoms Grandprix serien ved at klikke på bannere herunder