Dansk Sejlunion11. marts 2016 13:25 af Flemming Ø. Pedersen

Overskud på 100.000 kr. i Dansk Sejlunions 2015-regnskab

Stram styring af udgifter sikrer Dansk Sejlunion plus på bundlinjen – trods færre indtægter end budgetteret. Du kan stille spørgsmål om regnskabet – se nederst i artiklen.

Dansk Sejlunions regnskab for 2015 viser et overskud på 104.000 kr. Det er tredje år i træk med plus på bundlinjen, og Dansk Sejlunion har nu en fri egenkapital på godt 3,6 mio. kr. 

Se årsberetning og årsrapport for 2015

”Det er et godt resultat. Jeg glæder mig over, at vi inden for en ansvarlig økonomisk ramme har leveret de ydelser, vi har lovet, samtidig med, at vi har fulgt vores strategiske mål for udvikling af sejlsporten,” siger Hans Natorp, formand for Dansk Sejlunion.

Der var budgetteret med et underskud på -325.000 kr. ud fra en forventning om at investere et større beløb i tiltag, der kan udvide Dansk Sejlunions fremtidige indtægtsgrundlag. Investeringen er endnu ikke realiseret, hvilket bidrager til et samlet plus på 429.000 kr. over budgettet.

”Vi har brugt 2015 på at udforme og færdiggøre DS Strategi 2018, hvori vi udstikker nogle klare fokusområder for vores indsats de næste tre år. Strategien var første forudsætning for at kunne arbejde målrettet med at udvikle vores fremtidige indtægtsgrundlag. Nu venter næste fase, hvor vi forventer at optrappe de konkrete investeringer,” forklarer Natorp.

Større og mindre forskydninger
Regnskabet dækker over en række større og mindre forskydninger i forhold til budgettet. Blandt andet er udgifterne inden for kommunikation, it og administration til sammen 979.000 kr. lavere end forventet.

Lavere omkostninger på medlemsbladet SEJLER samt en længere periode med opbremsning inden for it-udvikling er to af de væsentlige poster.

Eliteområdet har i 2015 både opnået højere indtægter og haft højere udgifter end forventet.

”Vores landsholdssejlere har det seneste år leveret stribevis af topresultater. Landsholdet har ganske enkelt været stærkere, end budgettet tog højde for,” siger Hans Natorp.

Krævende investering
Sejlsportsligaen har et minus på 389.000 kr. for 2015, hvor målet for året var at sikre et rundt nul.

”Der er ingen tvivl om, at Sejlsportsligaen har været en mere krævende investering end forventet målt i kroner og øre. Til gengæld har ligaens værdi som samlingspunkt og dynamo for nytænkning i dansk sejlsport været tilsvarende stor. Vi har nu to divisioner, vi har supergode ligaevents, og vi har en sportsbådsudvikling, der griber om sig i rigtigt mange klubber. Der er skabt en begejstring og en sejlerglæde, som er værd at investere i,” siger Hans Natorp og uddyber:

”Lige nu er opgaven at sikre en langtidsholdbar løsning, hvor Ligaforeningen har ansvaret for den fremtidige drift, og hvor Dansk Sejlunion spiller en markant mindre rolle. Jeg er sikker på, det lykkes.”

Mæthed i projekter og uddannelse
Søgningen til Dansk Sejlunions kurser og uddannelser var i 2015 lavere end forventet – med deraf følgende lavere indtægter. Også visse klubaktiviteter havde ikke den forventede efterspørgsel.

”Der er nok en vis mæthed hos klubber og sejlere. Det har vi oplevet med bl.a. i vores ATK-projekter, og på nogle uddannelser var behovet ganske enkelt ikke på niveau med antallet af udbudte pladser. Vi har brug for at nytænke visse tilbud, så de bliver mere relevante for klubber og sejlere,” forklarer Hans Natorp. 

Stil spørgsmål om regnskabet
Alle er meget velkomne til at stille uddybende eller afklarende spørgsmål om Dansk Sejlunions regnskab.

Stil dit i kommentarfeltet under denne artikel. En repræsentant fra Dansk Sejlunions bestyrelse eller ledelse besvarer.