Dansk Sejlunion6. februar 2016 14:48 af Henrik Tang

Dommerkursus 2016 - lær om protestbehandling

FischerPhoto.com
Foto: FischerPhoto.com

Dansk Sejlunions årlige dommerkursus afholdes i Odense d. 12.-13. marts. Tilmeldingsfristen er d. 21. februar.

Kendskab til kapsejladsreglerne

Første forudsætning for at være dommer i sejlsport er naturligvis, at man kender Kapsejladsreglerne. Når man begynder at fordybe sig i Kapsejladsreglerne, går det op for mange, at der er et stort samspil mellem alle reglerne. Eksempelvis er der et hierarki i reglerne, som er helt væsentligt for en korrekt protestbehandling.

Som uddannet dommer kan man sidde med i protestkomitéer – også ved større stævner. På Dansk Sejlunions dommerkursus bliver man klædt bedst muligt på til at kunne håndtere arbejdet med protester på alle niveauer lige fra lokal klub-kapsejlads til nationale mesterskaber. På kurset bliver man undervist af nogle af Danmarks mest kompetente dommere, som deler ud af deres erfaringer.

Søren Badstue, der er medlem af Dansk Sejlunions Kapsejladsledergruppe og underviser på Dansk Sejlunions dommerkursus, forklarer:

”Modsat mange andre sportsgrene, er det i sejlsport ikke muligt for en dommer at overvåge alle deltagere og at kunne slå ned på regelbrud. Derfor har man i sejlsport mulighed for, at deltagere kan lægge protester. Der er bestemte krav til, hvad protester skal indeholde, og hvordan de skal behandles. Derfor er det nødvendigt, at protestkomitéen har en hvis erfaring, og derfor skal der være en kompetent dommer til stede, når protester afgøres".

Proceduren omkring høringer

Ud over forudsætningen om at kunne Kapsejladsreglerne for at behandle protester, er det også en forudsætning for kompetent protestbehandling at kende til proceduren omkring høringer. Det er afgørende for, hvordan protestkomitéen når frem til en afgørelse, og hvordan afgørelsen skal udformes.

Hvis man skal agere som formand for en protestkomité – hvad enten det er til en lokal aftensejlads, et regionalt stævne, eller hvis man i øvrigt ofte er med til at behandle protester – anbefales det, at man ud over at tage fulgt et regelkursus også tager Dansk Sejlunions dommerkursus.

Dansk Sejlunion udbyder dommerkurset én gang om året. I 2016 foregår kurset d. 12.-13. marts på Dalum Landbrugsskole i Odense. Tilmeldingsfristen til kurset er d. 21. februar.

Se mere om Dansk Sejlunion Dommerkursus

Tilmeld dig dommerkursus her