Dansk Sejlunion



2. februar 2016 23:27 af Henrik Tang

Bliv godkendt Ungdomsvenlig Sejlklub

De store oplevelser sker på vandet, men miljøet og fællesskabet på land er også afgørende for, om sejlklubben er attraktiv for børn og unge. De kolde måneder er en god mulighed for at få tjekket klubbens ungdomsarbejde efter i sømmene

Opskriften på et succesfuldt ungdomsarbejde

Den præcise opskrift på en succesfuld sejlklub findes ikke. Geografien, kulturen og hverdagen er så forskellig fra klub til klub, at det ikke giver mening at tale om en universel løsning. Dog er der en række fællestræk inden for sejlklubbers ungdomsarbejde, hvor man over tid har formået at opretholde et godt aktivitetsniveau og et stabilt højt medlemstal målt i forhold til muligheder og opland. Disse fællestræk er samlet i Dansk Sejlunions hæfte "Ungdomsvenlig Sejlklub". Over 40 klubber er godkendt som ”Ungdomsvenlig Sejlklub”.

De senest godkendte klubber er Holbæk Sejlklub og Snekkersten Skotterup Sejlklub, der er blevet godkendt i 2016.

Afklaring af centrale spørgsmål

Hvert år er Dansk Sejlunion i dialog med en række klubber, der enten ønsker at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub" eller ønsker en re-godkendelse. Processen, der skal til for at blive godkendt eller re-godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub", er oplagt at beskæftige sig med på udvalgs- og bestyrelsesniveau i de kolde måneder.

Hæftet "Ungdomsvenlig Sejlklub" er udgangspunktet for processen, da klubben her bliver præsenteret for et konkret materiale at forholde sig til. Punkterne, der skal opfyldes for at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub", er nogle grundlæggende pejlemærker, så man på udvalgs- og bestyrelsesniveau kan arbejde med en række centrale spørgsmål om fx ungdomsafdelingens struktur, ambitioner, visioner, politiker og konkrete aktiviteter.

Bliv godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub"

For at blive godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub" af Dansk Sejlunion, skal klubben leve op til en række af de fællestræk, der kendetegner klubber med et velfungerende ungdomsarbejde.

Klubber, der ønsker at gå i gang med processen med at blive godkendt eller re-godkendt som "Ungdomsvenlig Sejlklub", skal kontakte Dansk Sejlunions tilknyttede klubkonsulent. Vinterhalvåret er en god periode at arbejde med klubben på udvalgs- og ledelsesniveau, da man i sejlsæsonen oftest er optaget af træning, stævner og andet.

Se hæftet "Ungdomsvenlig Sejlklub" herunder. Hæftet kan desuden rekvireres i trykt form ved henvendelse til Dansk Sejlunions klubkonsulenter.