Dansk Sejlunion30. december 2015 09:41 af Flemming Ø. Pedersen

Udtalelse fra Dansk Sejlunion vedr. afvikling af YSWC

Dansk Sejlunion fremsætter udtalelse i anledning af situationen ved YSWC, hvor isrealske sejlere er afskåret fra at deltage.

Årets Youth Sailing World Championship (YSWC) afvikles i Langkawi, Malaysia, i dagene 27. dec. - 3. januar.

Manglende diplomatiske relationer mellem Israel og Malaysia har medført, at to tilmeldte isrealske sejlere ikke har fået udstedt nødvendige indrejsevisa - og derfor har måttet opgive at stille til start.

Dermed er der opstået en situation, hvor de malaysiske arrangører ikke er i stand til at efterleve de grundlæggende præmisser ved YSWC, hvor World Sailings medlemslande skal have lige adgang til at deltage.

Situationen har fremkaldt flere internationale reaktioner.

Dansk Sejlunions bestyrelse har på baggrund af forløbet formuleret en udtalelse om den aktuelle situation. Udtalelsen er sendt til World Sailing. 

Natorp uddyber
Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, uddyber udtalelsen:

"Dansk Sejlunion finder det uacceptabelt, at World Sailing og Malaysian Sailing Association, ikke har handlet effektivt og i tide i forhold til at sikre alle landes deltagelse i YSWC."

"Samtidig vil Dansk Sejlunion rejse spørgsmålet i Council for at sikre opmærksomhed og handlemuligheder med henblik på at undgå tilsvarende situationer fremover."

"Endelig er det Dansk Sejlunions holdning, at man i den givne situation bør fjerne den officielle VM-status fra stævnet."