Dansk Sejlunion3. november 2015 14:55 af Henrik Tang

Pulsen på Sejlsportsligaen bliver taget - Klubkonferencen

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Nummer 7 intro til oplæg omhandler Sejlsportsligaen efter dens anden sæson.

På klubkonferencen præsenteres der tre forskellige moduler med Sejlsportsligaen som omdrejningspunkt.

Peter Wolsing, projektleder for Sejlsportsligaen fortæller: "Modulerne om Sejlsportsligaen rummer blandt andet et tilbageblik på sæsonen, hvor vi fejrer ligaens højdepunkter i 2015. Sejlsportsligaen har vist sig at være et konkret og moderne bud på, hvad Puls og Vand i håret kan være. Ligaen er et af sejlsportens bud på, hvordan man kan vise sejlsporten frem ligesom en række andre store sportsgrene i tiden”.

Sejlsportsligaen - Konklusioner på anden sæson og idéer til 3. sæson

Modulet byder bl.a. på ny-redigeret filmmateriale, der samler højdepunkter fra sæsonens sejladser. Et tilbageblik er vigtigt, fordi det fastholder de væsentligste aktiviteter og erfaringer, og er med til at bringe disse med videre til den tredje sæson. Aktiviteter og erfaringer giver nye idéer til, hvordan de enkelte stævner kan fylde endnu mere lokalt, så man kan få mere effekt af ligaen i den enkelte klub.

Unge sejler liga – hvorfor og hvordan?

Modulet præsenteres i samarbejde med unge sejlere fra DTU, KØS og Århus Sejlklub. De unge oplægsholdere deltog alle på en eller anden måde i 1. eller 2. division i ligaen i 2015. Det har givet dem en række erfaringer: Hvad oplever de, at det har givet dem og deres klubber at deltage, og hvordan har de og deres klubber løst opgaverne, der knytter sig til deltagelsen i ligasejlads? I modulet fokuseres der på, hvordan deltagelse i Sejlsportsligaen kan blive en faktor i at fastholde klubbens unge medlemmer.

J/70 som klubbåd – hvorfor og hvordan?

Siden starten på Sejlsportsligaen i 2014, er der fra Dansk Sejlunion og Ligaforeningens side blevet arbejdet på at udbrede kendskabet til de muligheder, der er ved J/70 som klubbåd. En god håndfuld klubber har anskaffet J/70'ere, og yderligere er der en række klubber, som står på spring til at blive de næste.

I modulet præsenteres Dansk Sejlunions og klubbers erfaringer med bådene. Steffen Torvits fra Sejlklubben København præsenterer et konkret projekt med J/70 som klubbåd, hvor han fortæller om, hvorfor klubben valgte at anskaffe en J/70. Steffen Torvits fortæller desuden om klubbens økonomiske model.

Tilmeld Klubkonferencen

 Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)