Dansk Sejlunion6. november 2015 21:04 af Henrik Tang

Mød Danmarksmesteren i klubudvikling - Klubkonferencen

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Nummer 8 intro til oplæg omhandler klubudvikling i DGI-regi.

Hovedtemaet for Klubkonferencen 2015 er "Klubudvikling der virker". Klubudvikling kan være mange ting. Men udgangspunktet vil stort set altid være, at klubbens frivillige og ildsjæle har nogle drømme, sætter sig nogle mål og laver strategi og planer for, hvordan man kan realisere drømmene. Arbejdet med disse områder foregår mere eller mindre struktureret i en lang række klubber. Analyseresultater fra DIFs og Dansk Sejlunions klub- og medlemsundersøgelse ”Havets Motionister” viser, at en lang række surf- og sejlklubber giver udtryk for, at de efterspørger mere viden og værktøjer til klubudvikling, og at de gerne vil lykkes endnu bedre med at omsætte drømme til virkelighed og resultater.

På Klubkonferencen præsenteres DGIs koncept ”DM i Foreningsudvikling”. Konceptet er løbende udviklet og testet gennem 5 sæsoner. For at få de bedste forskningsmæssige resultater ud af alle aktiviteterne i ”DM i Foreningsudvikling”, har Syddansk Universitet i et forskningsprojekt fulgt de deltagende foreninger og sammenlignet dem med en kontrolgruppe af foreninger, der ikke deltager. Denne analyse har bibragt en række erfaringer, og har udviklet metoder til klubvikling.

På klubkonferencen er formand for DGI's ”DM i Foreningsudvikling”, Hanne Lene Haugaard og DGI foreningskonsulent, Janne Bonde, oplægsholdere. I oplægget præsenteres en del af den viden, som forskningen i ”DM i Foreningsudvikling” har genereret, de fortæller om egne erfaringer, og de viser en række værktøjer, som de deltagende klubber bruger i mesterskabet.

Tilmeld Klubkonferencen

Hanne Lene Haugaards egen idrætsforening, Vilstrup UIF, deltog i ”DM i Foreningsudvikling” i 2012 og vandt mesterskabet. Dansk Sejlunion har stillet et par indledende spørgsmål som optakt til Klubkonferencen. 

Din forening deltog selv i ”DM i Foreningsudvikling” i 2012 – hvad inspirerede jer til at deltage?

Vi fik en opfordring fra den lokale DGI konsulent og blev inspireret via hende. Det var også på et tidspunkt, hvor der var så meget fart på i foreningen, at vi næsten ikke kunne huske, hvad vi selv hed. Der var hele tiden nye tiltag, hele tiden nye aktiviteter og events, vi stormede afsted og havde nok brug for at få noget struktur på det, vi havde gang i.

Er det ikke enormt krævende at udvikle sin forening - går det ikke ud over aktiviteterne?

Ingen tvivl om, at det er krævende, men det er krævende på en måde, der også giver energi, begejstring og ikke mindst tro på, at det kan lykkes. Nogen vil sige, at det i en periode går ud over aktiviteterne, men det var i vores tilfælde de aktiviteter, der i forvejen haltede, og som ingen orkede at løfte. Deltagelsen betød, at vi fik prioriteret.

Hvilke konkrete resultater oplevede din forening, da året var omme?  

Vi fik nye medlemmer – nogen vi aldrig før havde set i foreningen. Vi har fået lettere ved at rekruttere frivillige, og ikke mindst lettere ved at få nogen til at være med i vores bestyrelse. Vi er blevet en forening i konstant flow og udvikling, vi tror på fremtiden, og ikke mindst har vi lært – eller vi prøver på – at have fokus på kerneopgaven. Vi har udviklet nye medlems- og kontingentløsninger til gavn for vores medlemmer, og vi oplever, at der er stor optimisme og tro på, at vi kan skabe noget sammen.

Om oplægsholderne

Hanne Lene Haugaard er 47 år og bor i Vilstrup ved Haderslev. Gennem 12 år har hun været formand for den lokale idrætsforening Vilstrup UIF.  Hun er valgt ind i DGI’s hovedbestyrelse, er formand for DGI gymnastik & fitness og er formand for ”DM i Foreningsudvikling”. Hun arbejder desuden som projektkonsulent i VUC Syd.

Janne Bonde er foreningskonsulent i DGI med særligt fokus på foreningsudvikling og kommunesamarbejde.

Tilmeld Klubkonferencen

 Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)