Dansk Sejlunion15. oktober 2015 13:14 af

Nye VHF-arbejdskanaler fra uge 43-2015

Lyngby Radio skifter VHF-arbejdskanaler – nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-kanal 70 forbliver uændret.

Som et led i moderniseringen af Lyngby Radios udstyr vil der være justeringer i størstedelen af de arbejdskanaler, som radiotjenesten anvender. Ændringerne vil blive sat i drift i perioden fra den 20.-22. oktober 2015. Ændringerne vil ikke have betydning for nødopkald på VHF-kanal 16 eller på DSC-kanal 70.
 
Da ændringerne ikke findes på nogen offentlig hjemmeside, men udelukkende annonceres gennem Lyngby Radios navigationsadvarsler og på NAVTEX, ønsker Dansk Sejlunion at kommunikere ændringen, så den når ud til flest mulige fritidssejlere. Se nedenstående melding fra Lyngby Radio samt ny kanalplan samt kort herunder.

Lyngby Radio informerer:
For nødalarmering/-kald samt il- og sikkerhedskald ved anvendelse af VHF DSC-kanal 70 og VHF-kanal 16 samt MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 kHz vil der ikke være nogen ændringer; her er proceduren altså uforandret for alle positioner. Ændringerne vedrører udelukkende den efterfølgende kommunikation på VHF-arbejdskanalerne.

Normalt vil Lyngby Radio ved et DSC-kald efterfølgende via DSC-udstyret kvittere med angivelse af, hvilken VHF- arbejdskanal der bør anvendes, eller vejlede herom ved et direkte opkald. Skibsfarten opfordres til at foretage opkald via DSC-udstyr, hvilket vil lette Lyngby Radios mulighed for at kvittere med den korrekte VHF-arbejdskanal.

For MF-nettet vil der ikke være frekvensændringer i forhold til i dag. Dog nedlægges arbejdskanalerne for Skamlebæk med tilhørende hjælpepositioner. MF-nettet vil da fremover bestå af Skagen, Bovbjerg og Blåvand med DSC for Nordsøen. Bornholm/Balka vil være for udsendelse af navigationsadvarsler og uden DSC.

VHF-arbejdskanalplan 2015

DK-CRS---VHF-working -channel -plan ---ultimo -2015