Dansk Sejlunion8. oktober 2015 20:09 af Henrik Tang

Myter om unge og idræt udfordres - Klubkonferencen

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Nummer 5 intro til oplæg omhandler børn og unges idrætsvaner

Søren Østergaard, Center for Ungdomsstudier (CUR), har gennem en årrække lavet praksisstudier og analyseret tendenser i unges fritids- og idrætsvaner. Om nogen kender Søren Østergaard til de konkrete udfordringer og problemstillinger, der er inden for idrætsområdet – senest med forskning i effekten af skolereformen på idrætsklubber og børn og unges fritidsliv.

På Klubkonferencen holder Søren Østergaard et oplæg om, hvad der får børn og unge til at vælge deres fritidsaktiviteter. Og hvad der kan være udslagsgivende for at fastholde dem. Han tegner også et billede af de muligheder og udfordringer, som særligt knytter sig til de sejlende børn og unge – hvad er mulighederne for at få (flere) børn og unge på vandet i de ca. 150 sejlklubber, der tilbyder aktiviteter for denne aldersgruppe?

Tilmeld Klubkonferencen

Som opvarmning til oplægget på Klubkonerencen, har Dansk Sejlunion bedt Søren Østergard om at be- eller afkræfte tre af de myter, som ofte knytter sig til arbejdet med børn og unge i sejlklubberne.

Er det en myte, at det er meget sværere at få børn og unge til at være aktive i deres fritid i ”Vandkants-Danmark”, end i resten af landet?

Ja, det er en myte. Det forholder sig faktisk omvendt: det er noget nemmere at få børnene med udenfor de store byområder.  Der er procentuelt flere aktive børn i landområderne end i de store byer, hvor også kampen om børn og unges gunst er meget større.

Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at børnene og de unge efterspørger kvalitet i det, de laver.  Det er ikke længere nok, at det er tæt på, eller foregår sammen med vennerne efter skole. Det skal give dem noget – de skal opleve, at det gør dem dygtigere.

Er det en myte, at børn i konfirmationsalderen ikke laver andet end opdatering af Facebook og at spille computer?

Det er også en myte. Igen kan man med udgangspunkt i forskningen konstatere, at der faktisk har væren en lille stigning i de unges idrætsdeltagelse målt hen over de sidste 5 år: de unge (7.  til 9. klasse) er blevet mere aktive. Men de er selektive, og de efterspørger kvalitet i de aktiviteter, de laver.  Samtidigt er de optaget af det virtuelle sociale fællesskab, der er på internettet, og det prioriterer de højt – men ikke til fordel for aktiviteter i fritiden.

Er det en myte, at det er blevet meget sværere at finde unge og voksne, der vil være frivillige trænere og instruktører?

Både og. Det er korrekt, at det i 2015 er vanskeligere at finde den klassiske trænertype, der påtager sig den samme opgave uge efter uge, år efter år. Det positive er dog, at nutidens børn og unge er meget mindre optaget af trænerens alder, og meget mere af trænerens evner til at levere spændende aktiviteter, der udvikler deltagerne. Yderligere er det blevet lettere at tiltrække trænere, der er med i kortere tid. Ikke mindst de 16 til 25 årige er interesserede i at bidrage i et tidsbegrænset forløb eller til mere overskuelige projekter. Ofte er de åbne for forlængelse, hvis det er gået godt, og der er tid. De 16 til 25 årige er også dem, der oftest siger ”ja”, hvis de bliver spurgt, viser undersøgelserne.

Om Center for Ungdomsstudier og Søren Østergaard

Center for Ungdomsstudier (CUR) er et forsknings- og udviklingscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv. CUR sætter særlig fokus på at kvalificere børne- og ungdomsarbejdet inden for frivillige foreninger, organisationer og kommuner.

Søren Østergaards uddannelsesmæssige baggrund er studier i samfundsvidenskab og teologi samt en ph.d.-grad i teologi fra Københavns Universitet. Søren Østergaard har forsket bredt i børne- og ungdomsliv i relation til deres fritidsaktiviteter. Han har et indgående kendskab til børn og unges motiver for at vælge fritidsaktiviteter. Og hvorfor de vælger dem fra. Søren Østergaard er frivillig i flere forskellige foreninger, har arbejdet som frafaldskonsulent i DBU København og været ansat i flere frivillige organisationer. Søren Østergaard er ansat som daglig leder af CUR.

Tilmeld Klubkonferencen

Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)