Dansk Sejlunion19. oktober 2015 13:13 af Henrik Tang

Muligheder for nyt stævnekoncept undersøges

Siden 2004 har Dansk Sejlunion udbudt TORM Grandprix stævner for unge sejlere. I 2016 vil stævnerne blive afholdt efter det nuværende koncept.

Eventuelt nyt stævnekoncept - deltag i processen

Efter 2016 vil stævnekonceptet for junior- og ungdomsklasserne muligvis blive ændret. Dansk Sejlunion ønsker at være i dialog med klubber og klasser om eventuelle ændringer af konceptet.

Dansk Sejlunion har derfor inviteret klasseorganisationer og tidligere arrangører af TORM stævner til møder om stævnekoncept for junior- og ungdomsklasserne senere dette efterår.

Sejlklubber, der ikke har modtaget invitation til møderne, men som muligvis kunne være interesseret i at arrangere stævner for børn og unge, er også velkomne til møderne. Klubber, der ønsker at deltage i møderne, kan henvende sig til klubkonsulent Mads Flyger: mads@sejlsport.dk senest onsdag d. 4. november for yderligere information.

Dansk Sejlunion ser frem til en god proces omkring en eventuel revidering af stævnekonceptet for junior- og ungdomsklasserne.