Dansk Sejlunion2. oktober 2015 21:27 af Henrik Tang

Mød verdens største sejlerskole - Klubkonferencen

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Nummer 2 intro til oplæg omhandler, hvordan The Royal Yacht Association (RYA) har opbygget deres instruktøruddannelse.

I år introducerer Klubkonferencen et Sejlerskoletema som en understregning af sejlerskolens vigtige funktion for nye voksne sejlere. Det er ofte via sejlerskolen, at nye sejlere kommer godt i gang med sejlads og vandsport. På Klubkonferencen præsenteres to oplæg om, hvordan RYAs  sejlerskole og instruktøruddannelse er opbygget.  

Voksenpædagogik og læring i sejlerskolen

Amanda Van Santen fra RYA fortæller om den røde tråd i RYAs kursustilbud til nye kølbådssejlere. I oplægget bliver det bl.a. forklaret, hvilket indhold, der lægges vægt på i kurserne, og hvordan man tænker voksenpædagogik og læring i RYA. Desuden fortæller Amanda Van Santen om, hvilke kurser der er mest populære, og om elevernes feedback. Det gode spørgsmål er jo: ”kommer eleverne i gang med at sejle selv eller … ?”  

RYAs instruktøruddannelser

I det andet oplæg fokuserer Amanda Van Santen på det vigtigste omdrejningspunkt i enhver sejlerskole: instruktørerne.  Hun gennemgår RYA's forskellige instruktøruddannelser, hvilke krav der stilles til deres instruktører, som både tæller frivillige i sejlklubber og professionelle ansatte i kommercielle sejlerskoler. Amanda Van Santen fortæller desuden om, hvordan man arbejder med at kvalitetssikre RYA's kurser, og hvordan instruktørerne i RYA motiveres til løbende at uddanne og dygtiggøre sig. 

RYA betragtes som verdens største udbyder af kurser til sejlere. I 2015 er RYA involveret i mere end 2000 lokale sejlerskoler i 7 lande (på 4 kontinenter), som drives af over 20.000 godkendte instruktører, der tilsammen har afviklet 170.000 kurser. 

Amanda Van Santen kender RYA's uddannelsesprogram i dybden. Hun har i over 10 år arbejdet med området, hvor hun er ansvarlig for uddannelsesprogrammer inden for kølbåd, jolle og windsurfing, ligesom hun tidligere har ledet RYAs uddanelsesprogram for tursejlere.

Vær opmærksom på at begge oplæg er på engelsk.   

Tilmeld Klubkonferencen

 Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)